Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers

Bij de politierechter beroept het Openbaar Ministerie zich bij het aanklagen van ongehoorzame kustvissers op ‘de visstand’ op het Wad en Noordzee Kustzone, zo ondervond de schipper van de ZK37.

Lees meer...

Aante Nicolai van Rijkswaterstaat is belangenverstrengeld als verantwoordelijke voor het Beheerplan Natura 2000 voor de Waddenzee, dat in de maak is. Rijkswaterstaat bepaalt net als bij de Noordzeekustzone (Hans Lammers) het beheerplan voor dat gebied, waarbij ze (waarschijnlijk) visserij gaan ‘zoneren’ vanwege  ‘bodemberoering’.

Lees meer...

Visserij en Waddenzee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Visserij heeft er altijd bij gehoord, past prima in het menselijk medegebruik van een natuurgebied en kan en zal er dus altijd blijven.

Lees meer...

Vorige week zag de rapportage van het Waddenhuisberaad het levenslicht. Daarmee bevestigen Waddenacademie en Programma Rijke Waddenzee wat vissers al lang vermoedden: de focus ligt op verdrijven van visserij van de Waddenzee.

Lees meer...

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Welke relatieve rangorde ('ranking') hebben deze activiteiten in twee domeinen, het Waddenzee-ecosysteem enerzijds en de economische en sociaal-culturele waarden binnen en buiten het Waddengebied anderzijds? En hoe kunnen deze activiteiten zodanig plaatsvinden dat ze passen binnen het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee?

Lees meer...

In 2015 gooide de Vereniging tot Behoud van de Waddenvereniging bijna een half miljoen euro extra over de balk, om de ledenleegloop te keren. Zo besteden ze tenminste 32 procent van het jaarbudget aan fondsen/donateurswerving. Dat staat in hun jaarverslag.

Lees meer...

Voor de meeste consumenten is vis een onzichtbaar, onbekend en onbemind product. Daar ligt dus een schone taak voor de visserijsector: zijn product én zichzelf beter op de kaart zetten. Door het verhaal van de vis te vertellen.

Lees meer...

Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op het terugdringen van de concentraties fosfaat en stikstof in oppervlaktewater. Dit is echter voor fosfaat veel beter gelukt dan voor stikstof.

Lees meer...

De ontwerpbeheerplannen Natura 2000 van de Waddenzee en Noordzeekustzone liggen van 14 januari tot en met 25 februari 2016 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden hun mening geven over de plannen door een zienswijze in te dienen.

Lees meer...

Het Algemeen Bestuur van NWO, de moederorganisatie van het NIOZ, heeft besloten om mogelijke samenwerkingsverbanden in Zeeland verder te onderzoeken. De wil is er om NWO/NIOZ in Zeeland aanwezig te laten blijven.

Lees meer...
Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl