Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
30% meer Kabeljauw voor Schotse vissers
30% meer Kabeljauw voor Schotse vissers
'Fairline' klik voor schotse schepen
Schotse vissers mogen volgend jaar 30% meer kabeljauw vangen, deze stijging komt na gesprekken tussen de EU en Noorwegen die langer duurden als men verwachte.
 
De vissers moeten echter wel tekenen voor strengere regelgeving op het gebied van discards in de wateren die worden gedeeld door het Verenigd Koninkrijk (als onderdeel van de EU) en Noorwegen.
 
In Noorse wateren geldt een verbod op het teruggooien van vis maar in Europese niet. Schotse vissers hebben een reeks maatregelen genomen om de discards te verminderen.
 
John Buchan, schipper van de PD 325 ‘Fairline’, vertelde BBC Scotland vanaf zee: "We zijn heel blij, het is een stap in de goede richting, ons doel is om minder vis te vangen en meer aan te landen"
 
De bijeenkomst in Oslo komt voor de Europese top in Brussel, waar de EU de quota verdeelt voor vis in haar wateren.
 
 
 
Foto/video : Sharyn Louise LK250
 

Reacties

Visserijnieuws.nl op 13-12-2008 09:57

Maatregelen tegen discards

OSLO – Een verbod in de Noordzee op high-grading en een verscherpte controle op het discardverbod in de Noorse zone. Hiertoe onder meer is besloten in de derde onderhandelingsronde tussen Noorwegen en de Europese Unie. Deze week werd een visserijakkoord bereikt.

Voor Nederland belangrijke punten In de onderhandelingen waren: vaststelling van de vangsthoeveelheden voor de gezamenlijk met Noorwegen beheerde Noordzeebestanden (schol, haring, kabeljauw en wijting), discardsbeperkingen en de overdracht (transfer) van blauwe wijting van de EU naar Noorwegen. De insteek van LNV-minister Verburg bij deze transfer was dat deze, gelet op de grote TAC-daling, substantieel lager moest liggen dan voor 2008. Nederland kreeg hierin steun van Duitsland, en de pelagische sector zelf lanceerde een stevige lobby

Voor schol kwamen de partijen 55.500 ton overeen, conform het biologische advies en in lijn met het overeengekomen meerjarenplan voor het beheer van schol en tong. Dit jaar is de schol -TAC 49.000 ton.

De TAC Noordzeeharing stond dit jaar op 201.227 ton en gaat 15 procent omlaag naar ongeveer 170.000 ton. Het biologisch advies was 171.000-180.000 ton.

De TAC voor Noordzeekabeljauw gaat met 30 procent omhoog naar 28.798 ton. Om discards te voorkomen komen er wel extra technische maatregelen.

De wijting-TAC gaat met 15 procent omlaag naar 15.173 ton. Ook hier worden extra technische maatregelen ingesteld. Eind december neemt de Visserijraad de uiteindelijke besluiten.

Redelijk goed nieuws voor de trawlersector is dat de transfer van blauwe wijting vastgesteld is op 62.800 ton. Dat is procentueel geen verlaging (het percentage van de totale TAC blijft tussen de 10 en 11 procent), maar duidelijk minder in volume dan de vorige maand door de EC geopperde 100.000 ton. Er gaat wel minder schol van Noorwegen naar de EU: 1.000 ton in plaats van vorig jaar 2.300 ton.

Visserijminister Helga Pedersen van Noorwegen heeft zich de afgelopen maanden sterk uitgelaten over verregaande maatregelen om discards tegen te gaan. In de Noorse zone geldt al een discardverbod en gaat het om verscherping van de controle. Vissers moeten genoeg quotum hebben voor bijvangsten, om te voorkomen dat die buiten de Noorse zone overboord gekieperd moeten worden (de handelwijze van de Schotse visser op het inmiddels beruchte filmpje op YouTube). Een verbod op de praktijk van high-grading (uitzoeken van de commercieel meest aantrekkelijke vissen uit de vangst en de rest teruggooien) in de Noordzee en de maatregelen voor de Noorse zone die de twee partijen zijn overeengekomen moeten nog wel in regelgeving worden omgezet...

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl