Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Meer schol, tong en kabeljauw voor vissers
Meer schol, tong en kabeljauw voor vissers
Toegestane vangsthoeveelheden 2009
klik voor groter
Het meerjarig beheerplan voor schol en tong werpt zijn vruchten af. Het gaat beter met de tong en schol. Europese vissers mogen dan ook meer van deze soorten opvissen. Ze mogen in 2009 14.000 ton tong vangen op de Noordzee. Dat is 9% meer dan in 2008. De totaal toegestane vangsthoeveelheid voor schol gaat met 13% omhoog naar 55.500 ton. Dit hebben de Europese visserijministers in Brussel besloten.
 
Toegestane vangsthoeveelheden
In het meerjarenplan voor schol en tong spreken de Europese lidstaten af dat de visserijsterfte gedurende een langere periode elk jaar met 10%omlaag gaat om het bestand de gelegenheid te geven te groeien. Visserijsterfte betekent dat deel (een vast percentage) van een visserijbestand dat vissers mogen opvissen. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is hier verheugd over. "Het meerjarig beheerplan slaat aan: het tong- en scholbestand is gegroeid. Dat betekent winst voor zowel de vis als de visser", aldus Verburg.
 
Tong en schol zijn voor de Nederlandse visserijsector de belangrijkste vissoort. 75% van de totaal toegestane vangsthoeveelheid van tong in de Europese Unie is in handen van de Nederlandse sector. Voor schol is dat 37%.
 
Voor andere platvissoorten in de Noordzee (de zogeheten geassocieerde soorten) zoals tarbot en griet, schar en bot, tongschar en witje stelde de Commissie een verlaging van 10% voor. De geassocieerde soorten worden bijgevangen in de schol- en tongvisserij. Mede op verzoek van Nederland zijn de totaal toegestane vangsthoeveelheden voor deze soorten gehandhaafd op het huidige niveau. Een wetenschappelijke onderbouwing van de voorgestelde verlaging onderbrak volgens Verburg.
 
De omvang van deze bestanden is stabiel. Daar komt bij dat vissers meer tong en schol mogen vangen. Daar vangen ze ook andere platvissoorten bij. Met een verlaging van de totaal toegestane vangsthoeveelheid zouden vissers het risico lopen dat ze deze geassocieerde soorten weer overboord moeten zetten omdat de quota te laag zouden zijn vastgesteld (discards).
 
De ministers hebben verder afgesproken dat de totaal toegestane vangsthoeveelheid voor kabeljauw stijgt met 30% en voor haring daalt met 15%. Met de blauwe wijting gaat het niet goed. Nederlandse vissers mogen 58% minder vissen van deze soort. De totaal toegestane vangsthoeveelheid voor makreel stijgt met 33%. Voor horsmakreel heeft de Landbouw- en Visserijraad besloten tot een status quo van de toegestane vangsthoeveelheid.
 
Elk jaar stellen de visserijministers tijdens de decemberraad de totaal toegestane vangsthoeveelheden (Total Allowable Catches of TACs) voor de verschillende vissoorten vast. Zij doen dat op basis van adviezen van internationale visserijbiologen van de International Council on the Exploration of the Sea (ICES), de Scientific Technical Economical Committee on Fisheries (STECF), en de Regionale Advies Raden (RACs). De totaal toegestane vangsthoeveelheden worden volgens een vaste verdeelsleutel in nationale quota opgedeeld en aan de Europese lidstaten toegewezen.
 
Teruggooi van vis
De visserijministers hebben afspraken met Noorwegen gemaakt over het beperken van teruggooi van vis die niet gewenst is omdat de vis ondermaats is, of omdat een visser geen quotum voor de soort heeft, of omdat de markt geen interesse in de vis heeft (discards). Vanaf 1 januari 2009 geldt een verbod op het overboord gooien van marktwaardige vis. Ook worden vanaf uiterlijk 1 september 2009 bepaalde gebieden op zee waar veel jonge vis zit gesloten voor visserij. In de kabeljauwvisserij worden maatregelen genomen voor een meer selectievere visserij. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassingen aan de netten.
 
Minister Verburg maakt zich ernstig zorgen over het overboord zetten van vis en is dan ook blij dat er afspraken zijn gemaakt om teruggooi te beperken en selectiviteit in de visserij te stimuleren. "Vis teruggooien is een grote verspilling. Als we discards weten terug te dringen is dat een enorme stap in duurzaamheid. Daarom moet dit topprioriteit worden", aldus Verburg.
 
Zeedagen
Het aantal zeedagen (aantal dagen dat platviskotters mogen uitvaren) wordt verlaagd met 9.5%. Dit is in overeenstemming met het meerjarenplan voor tong en schol. Voor vissers die kabeljauw vangen, komt er een korting op de zeedagen van 25%. Dit is overeenkomstig het kabeljauwherstelplan. Er is wel afgesproken dat het aantal zeedagen tussentijds kan worden verhoogd als blijkt dat vissers niet genoeg dagen hebben om het quotum op te vissen.
 
Pulsvisserij
De pulskor krijgt, net als vorig jaar, een vrijstelling voor 5% van de vloot. De vrijstelling geldt in principe voor één jaar. De pulskor is een vistuig waarbij tong en schol met behulp van elektrische prikkels los komen van de zeebodem. De pulskor leidt tot minder bodemberoering, aanzienlijke besparing van brandstof, selectievere visserij en betere kwaliteit van de vis. Verburg heeft goede hoop dat de Commissie nog volgend jaar een voorstel doet voor definitieve toelating van het pulsvisserij zodat vissers gemakkelijk tot investeringen over kunnen gaan.
 
Balans tussen biologie en economie
Minister Verburg is tevreden met de uitkomst van de raad. "De besluiten houden rekening met de visbestanden en bieden tegelijkertijd perspectief voor de visserijsectoren. De afspraken leiden tot biologische en economische duurzaamheid. Voor sommige vissoorten is de totaal toegestane vangsthoeveelheid verlaagd, maar waar het biologisch mogelijk is zijn ze verhoogd", aldus Verburg.
 
Overzicht van TACs en quota
 
Soort
Gebied
TAC 2009
Quotum Nederland
TAC 2008
Quotum Nederland
Tong
Noordzee
14.000
10.466
12.800
9.563
Schol
Noordzee
55.500
20.237
49.000
18.414
Kabeljauw
Noordzee
28.798
2.762
22.152
2.125
Haring
Noordzee
171.000
31.069
201.227
36.908
Makreel
West. wat.*
511.287
28.905
385.366
21.719
Horsmakreel
West. wat.
170.000
57.415
170.000
58.102
Blauwe wijting
West. wat.
590.000
13.787
1.266.282
32.666
 
* West. wat. = Westelijke wateren.
De getallen zijn x 1000 kg oftewel 1 ton.   Bron: LNV
 

Reacties

op 19-12-2008 21:19
nou nog bemanning.2weken op 2weken af en 12 uur op 12 uur af volgens een normaal cao en iedereen krijgt er weer zin in.
op 19-12-2008 22:55
dat word toch nooit wat als er weer iemand een uur langer weg blijft blijft de ander weer een dag langer als 14 dagen ze zijn toch allemaal te stom om voor de duvel te dansen die eigenaartjes
op 20-12-2008 16:14
wat een belachelijke reacties steeds.hou eens op met al die negatieve praat.altyd vrydags thuis zijn en in weekend verschrikkellijk veel geld opmaken dat wil je toch zelf.niet altyd op eigenaren afgeven anders moet je voor jezelf beginnen kijken hoe het je dan afsteekt.kan je garanderen dat dat ook niet alles is.
op 21-12-2008 16:36
welke hoeveelheid geld dan als ik per uur ga rekenen moet het minsten het drievoudige zijn zoniet 4 - voudig zeker in die omstandigheden en alles gaat naar de belasting en je hebt nergens recht op.En id visserij voor jezelf beginnen hahaha,geen denken aan.Ik ga er juist binnenkort mee stoppen laat staan voor mezelf beginnen.Het is gewoon negatief.en er is totaal niets voor de bemanning geregeld,moet je eens kijken wat er gebeurt als je ziek word en je werkt elk jaarde eerste 2maanden voor het sfm die je wybert als je ziek bent.Ik hoop voor de reders dat de poolse werknemers straks nog willen varen als ze het ook ergens anders kunnen verdienen.zooitje ongeregeld zowel de bonden als de bedrijven.
op 21-12-2008 16:45
altijd vrijdags thuis zijn?Iedereen is vrijdags thuis en als ik om me heen kijk hebben ze meer geld dan mij.Hoe zit dat dan?Volgens mij zijn ze ook nog vele dagen thuis.Wat bedoel je met vrijdags thuis???belachelijk zeg!mag het na 100 uur werk per week of gaan we tot zaterdag en zondagmiddag weer weg en 2ekerstdag en alle andere dagen.Ik vaar op de 4 die is nooit binnen,ik stop er mee want ik krijg binnenkort een normale baan bij peterson.
op 21-12-2008 20:09
zo is dat, met dr borst vooruit lopen als 50000 euro in een jaar verdienen maar ze vergeten dat je maar 4 weken in een jaar thuis ben en nooit een normaal weekend
nou dat hebben ze ergens anders ook maar 4x zoveel thuis en vakantiegeld en ook niet onbelangrijk pensioen opbouw
op 22-12-2008 10:00
ja er zijn nu nog polen die dat werk willen doen maar de meeste hebben geen diplomas ed die geldig zijn.De olie en quotas zijn niet het enige probleem.
op 22-12-2008 20:01
zijn ook nog schepen die 8 weken thuis zijn op een jaar (vakantie) plus 100 uur weg is een zeldzaamheid of nooit gemiddeld 80 tot 90 uur is mmer dan zat trouwens ze moeten de hele vloot stil gooien de maand januari of weinig vissen dan zal de prijs mischien ook ietsje naar boven gaan .
op 22-12-2008 22:48
gewoon verplicht voor de kant en dan week op week af dan word het misschien nog wat.
op 24-12-2008 17:04
hoezo 100 uur weg is een zeldzaamheid?
van zondagavondavond 00.00uur tot vrijdag avond 8uur volgens mij 116 uur en dat week in weeek uit
op 24-12-2008 18:01
dat is dan 80 uur overwerk volgens cao maal 150 procent of 200 procent in een hoge schaal dus 20 euro per uur ga maar rekenen moet je niet overweeks gaan met 12 man voor het 12uur op 12 af volgens cao en je blijft 24 betaald omdat je op je op je werk bent word duur vissen dan!
op 25-12-2008 08:20
hopen maar dat er nog een blik polen over blijft ze krijgen bij de boer tegenwoordig meer betaald.een promotie camapange zal niet helpen''kom terug id visserij''''met uw qualificaties kunt u meer verdienen voor minder werk.Zulke slogans klinken wel aantrekkelijk of zoiets van ''Lang gewacht......grijp nu uw kans.....eindelijk word hard werken beloond.!kom werken id visserij!.U bent goed DUURverzekerd maar krijg niets aan uw rug,been,arm enz enz want dat dekken we niet.Maar dat gebeurt niet id visserij want het is ongevaarlijk en licht werk.Sorry hoor maar het is een zooitje ongeregeld.Zelfs de reders die hun bedrijf willen blijven laten bestaan om hun ''status''hoog te houden blijven maar martelen omdat deze bedrijfsvoering niet meer toegestaan word in deze tijd ende bazengaan totaal niet mee met de maatschappij omdat ze de hele dag maar rondjes rijden in hun SUV'S om te uit te drukken dat ze belangrijk zijn en willen blijven zijn tot de armoede aan toe.Dan kunnen de quotas omhoog gaan en de olieprijs(gelukkig)omlaag ook dan maken derde weer gebruik vd faciliteit om er beter van teworden door regeltjes te verzinnen die wettelijk mogelijk zijn door hun positie of beperkingen te eisen door gebruik te maken vande mode van deze tijd die indruk maakt op de tegenwoordig volgens cao werkende nederlander.Deze burger heeft heel veel vrije tijd waardoor hij gaat zoeken naar zijn indentiteit en daardoor niet alleen tijdens de kerstdagen en alle andere feestdagen een chaos veroorzaakt maar ook tijd heeft om zijn indentiteit te zoeken in de informatie die hij krijgt over wat hij eet en wat hij doet.Hij wil lang leven en denkt wel in kleuren maar weet niet wat daarmee bedoeld word..Zijn eigen gezondheid??dan is rood zeker niet goed...want wnf,greenpeace,noordzee zeggen dat en daar hebben ze toch geld aan gegeven de laatste jaren dus moet het wel goed zijn.Het is een stukje psyche.Nederland is een prachtig land met een geweldig sociaal systeem waar ik echt trots op ben.Ik hoop dat er een oplossing komt voor de visserij waarin jullie in de toekomst een oplossing kunnen vinden voor de werkende mensen zodat die ook kunnen genieten van hun leven en als ze ziek worden niet worden gedwongen te bedelen op straat(visserman die ziek word)en het allerbelangerijkst betaald worden naar arbeid zodat ze iets kunnen opbouwen.Ik denk dat een reorganisatie vd visserij nodig is met een sterk concept waarin beide partijen zowel werkgever als werknemer meer stabiliteit kunnen krijgen.Je krijgt het sw6 en 5 probleem door de vaarbevoegdheids verplichting de visserij is al lange tijd gedoogd dus ik denk dat het belangrijk is.De bond en federatie moeten met pensioen en zet nou eens geen arrogante mensen op die plek maar mensen die verstand hebben en niet slijmen maar willen vechten voor werknemer en de werkgever wil laten voortbestaan en begeleiden hoe je met mensen omgaat als ze dat niet kunnen zet je iemand anders op die plaats.
op 25-12-2008 21:33
zou bovenstaand discussie of verhaal nou geschreven zijn onder invloed van drank, drugs of groen?
 
 
op 26-12-2008 08:39
Dat denk ik niet maar denk wel dat de er onderstaande reactie gegeven word door iemand die bang is dat er slapende honden wakker gemaakt worden
Pieter Sperling op 26-12-2008 09:22
durft er nu niemand eens zijn beweringen hard te maken door zijn naam eronder te zetten
 
zo kan iedereen wat roepen en heeft het niets geen waarde
 
OD-6
op 26-12-2008 15:52
nee maarje kan wel lezen wat er leeft opde overgebleven vloot
op 26-12-2008 18:02
wat heb je nou aan een naam het gaat toch om wat er speelt en het is wel de waarheid.
Pieter Sperling op 27-12-2008 06:27
het is alleen zo jammer dat al de eigenaren op 1 hoop gegooid worden onder de noemer van inhalige klootzakken die in grote suv's over de haven paraderen
 
er zijn er heus ook wel die gewoon proberen hun bemanning te houden door een net (realistisch) garantieloon te geven in de slappe tijd. En zorgen dat vrijdagmiddag gewoon een vrije middag is. En ook gewoon de zondag nog eren. En meestal hebben zulk soort eigenaren ook de betere bemanning.
 
en dan wil ik ook een keer gezegt hebben:
 
bemanning is ook niet altijd alles hoor. Wij hebben zelf gezien dat er gewoon goudzoekers zijn die niet graag vissen maar alleen in de goede tijd meegaan en zodra het een beetje minder werd gauw naar de bagger verdwenen. En dan verdienden ze bij ons nog meer dan 60000 euro.
 
en voor wie het wil weten ik ben ook medeeigenaar maar ik rijd in een kleinere en oudere auto en heb een kleiner huis dan mijn bemanning.
 
en ik ben van mening dat je goed moet zijn voor bemanning want zonder kun je niet vissen. En ik hoop altijd dat als ik een stapje harder voor hun doe dat ze dat dan ook voor mij doen.
op 27-12-2008 08:51
hoi pieter.Waarom kan dat dan niet georganiseerd?En is het dan niet beter het antieke maatschapcontract te vernieuwen? Zoals jij ook moet weten is dit contract niet bindend en is zowel voor de eigenaar als voor de bemannig een onstabiel contract.Dus hoort thuis id antiek kast net als onze bonden die nog geloven dat alles wel goed komt maar ze veregeten als er geen visserij meer is dat zij ook niet meer bestaan of zal het hun tijd wel duren.idd Als iedereen het zo zou doen zoals jullie en zo zijn er idd meer is het wel beter maar voor eigenaren zoals jullie is er totaal geen respect omdat bemanningen alles over een kam scheren ook al varen ze bij jullie.Ik weet verhalen van colegas uit den helder dat de grote schepen die nog over zijn de 29,27 en de 4.Heel gul zijn met garantielonen maar zodra de besommingen omhoog gaan ,gaan ze dat weer inhouden vd lonen.De bedrijven die dat niet gedaan hebben bestaan ook niet meer en daar is ook geen respect voor of ooit geweest.Er zijn er zelfs die rommelen met afslag kosten enz op de loonstroken zoals geen 6% maar 10%.Dat kan toch niet?.Het is ongeorganisseerd en geeft geen zekerheid en stabilitiet ad wergever en werknemer.Ik wens je heel veel succes pieter ,je lijkt me een goede werkgever cq leidinggevende maar die hoop van dat ze dan een stapje harder doen zou ik maar laten varen dat komt door onzekerheid en maar weinig mensen zijn zo en dat word steeds meer door het cao en andere regels.Wat denk je vd werktijdverkorting vanwege de kredietcrisis?De mensen werken straks nog 20 uur per week en verdienen het dubbele vd visserman.Die 60000e klinkt heel leuk maar wat gaat er allemaal af?En waar ben je voor verzekerd?Als je ziek word kun je de straat op terwijl je je scheel betaald aan sfm.Het is gewoon slecht geregeld zeker met het werk wat de visserman vericht is het gewoon een drama.Dankzij de achterlijke situatie wat is gecreeerd door ambacht gerichte mensendie niet geschoold zijn(papieren gekocht in den helder)en op een positie zijn gezet waar ze niet kunnen functioneren.Daar bedoel ik jou niet mee maar door deze situatie word je wel allemaal over een kam geschoren en word eerlijkheid niet beloond.
op 27-12-2008 19:04
die stoere jongen uit denhelder die vind dat wij allemaal slechte reders zijn en alles maar beter hebben kom dan even bij me langs dan kan ik mischien wat van je leren
vr.gr. j.bakker schipper va22f
op 29-12-2008 11:19
zo die was raak!blijkbaar!
op 30-12-2008 09:32
idd
Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl