Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Vroege opmars van de kabeljauw
Vroege opmars van de kabeljauw
In het jaar 1000 begonnen Europeanen abrupt massaal vis te eten. De vis kwam van zo ver dat een filosoof uit de middeleeuwen rotsvast geloofde dat een haring geen graten had.
 
Leiden, 11 dec. De bevolking van het binnenland van Noord- en West-Europa is rond het jaar 1000 vrij plotseling op grote schaal zeevis gaan eten. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek. Een onderzoeksgroep rond James Barrett (Universiteit van Cambridge) heeft het vastgesteld voor Engeland, terwijl vergelijkbare conclusies over IJsland worden getrokken door Sophia Perdikaris en Thomas McGovern (City University New York). Hun bevindingen staan in de bundel Beyond the catch, die vandaag op een symposium van de Universiteit Leiden aan de ambassadeur van IJsland wordt aangeboden.
 
„De groeiende bevolking vormde een grote afzetmarkt voor zeevis en de aanvoer van die vis droeg weer bij aan een verdere bevolkingsgroei”, zegt Louis Sicking, middeleeuws historicus aan de Universiteit Leiden. Hij is een van de samenstellers van Beyond the Catch. „De ongekende stedelijke groei van Europa tussen 1000 en 1300 was ondenkbaar geweest zonder vis”,
 
Tot de belangrijkste gevolgen van deze schaalvergroting rekent Sicking de verwijding van wat hij de ‘vis-horizon’ noemt: „De afstand van de productiecentra tot de plaatsen waar de vis uiteindelijk werd gegeten groeide enorm tijdens de middeleeuwen.” Zover zelfs dat de consumenten van vis eigenlijk geen idee meer hadden wat ze precies aten. „De dertiende-eeuwse theoloog Thomas van Cantimpré schreef dat wij God moeten danken dat hij de haring heeft geschapen, een vis zonder ook maar één graat. Hij haalde overduidelijk de vis en het bewerkte product door elkaar. Een beetje zoals kinderen tegenwoordig denken dat melk uit een pak komt.”
 
De conclusies over de visvangst kwamen tot stand door minutieuze analyse van visbotjes die in opgegraven nederzettingen zijn gevonden. Barrett stelde al in 2004 vast dat de inwoners van diverse onderzochte nederzettingen in het binnenland van Engeland in de vroege middeleeuwen vooral zoetwatervis aten. In opgravingen van na het jaar 1000 worden tot wel vier keer zoveel graten van haringen en kabeljauwachtigen aangetroffen.
 
Perdikaris en McGovern gaan nog een stap verder. Zij analyseerden visgraten uit het gebied rond Mývatn, een groot meer in het noordelijke binnenland van IJsland. Hier werd al in de tiende eeuw voornamelijk kabeljauw gegeten, ondanks de overvloedige beschikbaarheid van zoetwatervis. Het volledig ontbreken van de koppen van de zeevis in het vondstmateriaal wijst erop dat het om stokvis en klipfisk ging. Beide werden gemaakt van kabeljauwachtige vissen en waren na langzaam drogen aan de lucht zo’n zeven jaar houdbaar.
 
De plotselinge omslag in de consumptie van vis in IJsland en Engeland staat niet op zichzelf. Ook in andere delen van Europa is vanaf de tiende en elfde eeuw een revolutionaire toename van zeevisconsumptie waargenomen, juist dus op het moment waarop in heel Europa een periode van grote bevolkingsgroei inzette.
De verwijding van de vishorizon ging verder in de vroegmoderne tijd. Met hele modern aandoende gevolgen, zoals de dreiging van overbevissing.
 
„De Noordzee en het noorden van de Atlantische Oceaan worden al eeuwen lang zeer intensief bevist. Al in 1550 bijvoorbeeld brachten vissers uit de graafschappen Zeeland en Holland bijna 41.000 ton haring aan wal.” In 2008 is het Nederlandse haringquotum 40.000 ton.  Bron: NRC.Next
 
Kabeljauw
 
Video: Kabeljauw visserij in New Foundland en deze verwerken
tot stokvis, in die goede oude tijd

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl