Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Vishandel bepleit armslag voor PO´s
Vishandel bepleit armslag voor PO´s
BRUSSEL/RIJSWIJK – Producentenorganisaties moeten meer armslag krijgen. Dat is de mening van Guus Pastoor, voorzitter van de Visfederatie en de Europese handelskoepel AIPCE. Tenminste, als het EU-marktbeleid wordt gecontinueerd.
 
Naast herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) heeft de Europese Commissie ook de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) na 2011. De discussie loopt eigenlijk toevallig in tijd gelijk op. Pastoor volgt deze nauwgezet, en vorige week gaf hij op uitnodiging van het Nederlands Visbureau tekst en uitleg op de ESE in Brussel.
 
Marktordening draagt bij tot de algemene doelstelling van het GVB in haar streven naar duurzame visserij en het veiligstellen van de toekomst van de visserijsector. Dit vereist maatregelen om verspilling tegen te gaan en een optimaal evenwicht tussen vraag en aanbod te garanderen, beter evenwicht te verkrijgen tussen vraag en aanvoer en het concurrentievermogen van de verwerkende industrie te versterken.

Ter voorbereiding op een groenboek komen langzamerhand de resultaten van een aantal verkennende studies van de EC met een evaluatie van de huidige GMO boven water. Daaruit blijkt dat het instrument van interventieregeling met ophoudprijzen weinig effect heeft op de markt. ,,Zoals verwacht´´, zegt Pastoor, ,,want er wordt relatief weinig gebruik van gemaakt. Nederland staat in die ranglijst ergens onderaan.´´ Desondanks denkt Pastoor niet dat de interventieregeling moet worden geschrapt, hoewel een betere afstemming met het visserijbeleid noodzakelijk is. ,,Doordraai is doodzonde, en kan vaak voorkomen worden door sortering en aanvoermoment aan te passen.´´
 
Kern van het nieuwe marktbeleid moet in de visie van Pastoor een betere aansluiting van vraag en aanbod zijn. De handelsvoorman komt dan automatisch bij de PO´s terecht. ,,Het is heel simpel: je moet de markt vrijlaten, of ordenen. Maar als de EU die wil ordenen, dan moeten producentenorganisaties wel armslag krijgen om te kunnen functioneren. De vraag is natuurlijk hoe je de positie van die PO´s versterkt zodat ze marktordenend kunnen opereren zonder in de knel te komen met mededingingsregels, en vervolgens ook hoe je niet-leden kunt binden, de zogeheten freeriders dus.
 
Tegelijk wil Pastoor in de discussie over een nieuwe marktordening waarschuwen voor overspannen verwachtingen. ,,Beseft moet worden dat het marktbeleid slechts betrekking heeft op een beperkt deel van de markt, namelijk alleen de vers aangevoerde vis. Driekwart van de vis valt daar dus niet onder, terwijl visprijzen wel gedicteerd worden door het totale volume in een segment. Kortom: ik wil de aantekening maken dat het speelveld voor het Europese marktbeleid gering is.´´
Wat Pastoor wel graag in het belang van de internationale handel aangepast en uitgebreid wil zien is het aantal tariefschorsingen, importvis waarvoor permanent geen invoerheffing betaald hoeft te worden. Pastoor verwijst daarbij naar tariefcontingenten (dat zijn begrensde hoeveelheden die tegen 0-tarief ingevoerd mogen worden) voor soorten als kabeljauw en tonijn. Die zijn in de ogen van de handel dermate klein dat deze gelijk in januari al vol zitten en derhalve marktontwrichtend werken. Pastoor ziet graag dat de EU deze vissoorten structureel overhevelt naar de tariefschorsingen.

Platvis
Los van de discussie over tariefschorsingen in het kader van de marktordening lopen komende zomer alle tariefcontingenten af en moet de EU besluiten nemen over eventuele verlengingen en/of aanpassingen daarvan. Die zogeheten contingenten hebben tot doel de werkgelegenheid op peil te houden voor vissoorten die in Europa onvoldoende voorhanden zijn.
 
Een voorbeeld van zo´n tariefcontingent is dat voor yellowfinsole, rocksole en Alaska plaice. Sinds 2007 mag daarvan samen per jaar 5.000 ton filet tegen een 0-tarief in de hele EU geïmporteerd worden, op voorwaarde dat deze vissoort ook hier verwerkt wordt. Dit betreft goedkopere platvissoorten die in de markt een alternatief/substituut zijn voor Noordzeeschol en via China voor 2,5 tot 3 euro per kilo ingevoerd worden.
 
Het Openbaar Ministerie heeft aanwijzingen dat yellowfinsole in Europa verkocht wordt als (Noordzee)schol. Feit is dat deze op de Italiaanse markt is aangetroffen als filetti di platessa (scholfilet), en in bulkverpakking naar Duitsland is verkocht als pleuronectes spp., oftewel: scholsoort. Bekend is verder dat Duitsland de controle heeft opgevoerd op rocksole in de vorm van het uitvoeren van DNA-tests.
 
De enorme toename van importvis had niemand voorzien, ook de handel niet. Toen vorig jaar als gevolg van de explosief gestegen brandstofprijzen vissers in de knel kwamen voerde de Vereniging van Visgroothandelaren Urk een pleidooi voor invoering van een importheffing om Noordzeeschol op die manier concurrerender te maken, een pleidooi dat binnen de Visfederatie en de Europese handelskoepel AIPCE geen schijn van kans maakte. Hetzelfde effect zou echter ook bereikt kunnen worden als het gebruikelijke invoertarief van 11,4 procent gehanteerd wordt.
 
Nu het scholquotum dit jaar weer is gestegen en naar verwachting nog verder gaat stijgen is dat tevens een argument om het tariefcontingent voor deze platvissoorten niet te verlengen. Handelsvoorman Guus Pastoor erkent dat dit een argument is, maar vooralsnog is het formele standpunt van de Visfederatie om te lobbyen voor een nieuw driejarig tariefcontingent. Het argument dat Pastoor hanteert is dat het gevaar dreigt dat de vis anders kant-en-klaar vanuit China geïmporteerd gaat worden, wat ten koste zou gaan van heel veel werkgelegenheid in de Nederlandse visindustrie.
 
Vooralsnog ziet Pastoor de marktvraag naar yellowfinsole niet afnemen, vooral omdat deze platvissoort binnenkort MSC-gecertificeerd zal zijn en ook omdat deze afnemers een grotere prijsgarantie biedt. Discussie met justitie over namen noemt Pastoor heel vervelend, maar ten principale een andere discussie.

EMMELOORD - Met een actuele discussie over tongschar in het achterhoofd reageert Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt als volgt op de bestaande interventieregeling uit de Gemeenschappelijke Marktordening: ,,Wij zijn min of meer gedwongen hetzelfde te doen als wat de andere PO’s in binnen- en buitenland doen die op dezelfde markt opereren. Dit systeem is zo sterk als de zwakste schakel. In principe kun je zeggen dat de Gemeenschappelijke Marktordening van de EU faalt wanneer PO’s hun prijs omlaag moeten bijstellen wanneer er doordraai is of komt. Ik verwijt niemand iets, maar het systeem kan zo nooit werken waar het voor bedoeld is. Zowel de Gemeenschappelijke Marktordening als het Gemeenschappelijk Visserijbeleid staan ter discussie. Het is dus zaak om daar een juiste inbreng te geven en dit probleem te duiden. Wanneer je als PO’s geen ophoudprijs kunt hanteren moet je je zelf niet langer een PO noemen zoals het in de marktverordening staat. Wanneer de prijzen van de importen de nieuwe referentie zijn, dan zullen alle PO’s hun maatregelen tegelijk moeten nemen op basis van de regels zoals die in de marktverordening staan. Het lot van jezelf is namelijk ook het lot van de buurman. Het heet daarom ook ‘gemeenschappelijke’ marktordening. Het is één van de argumenten om in Nederland (en liefst met landen om ons heen) één PO te hebben met allemaal dezelfde marktregulerende regeltjes. Nu maken we elkaar af om vooral geen geld uit het doordraaifonds te verspelen en ondertussen hebben we allemaal eigen spelregels voor onze leden. Verschillende ophoudprijzen en lengtematen is voor de mensen die het aangaat (in de afslag) toch ook geen werken?´´   Bron: Visserijnieuws.nl
 

Reacties

op 13-05-2009 11:37
De 'Vishandel' bepleit meer armslag voor de PO's?
 
Dit verhaal stinkt.
op 13-05-2009 12:39
Want?...
Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl