Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Brussel waarschuwt voor kabeljauw
Brussel waarschuwt voor kabeljauw
Commissie presenteert voorstel toegestane visvangst 2010
BRUSSEL - Het gaat weer slecht met de kabeljauw, na enkele jaren van verbetering. Omdat er weinig oudere exemplaren zijn voor de voortplanting, moeten vissers komend jaar circa een kwart minder van deze populaire vissen vangen.
 
Dat heeft de Europese Commissie vrijdag voorgesteld aan de ministers van Visserij van de EU-landen. Die beslissen hierover half december.
 
Beter gaat het met de tong. Vissers zouden 1 procent meer kunnen vangen in de Noordzee. Voor de vangst van schol en haring in veel zeegebieden doet de Europese Commissie nog geen voorstel; daarvoor onderhandelt de Europese Commissie nog met Noorwegen.
 
Het visbestand in Europese wateren is sinds 2005 verbeterd, ook al gaat het langzaam. Het aantal soorten dat is overbevist neemt iets af, stelde EU-commissaris Joe Borg (Visserij).  Bron: NU.nl
 
Commissie presenteert voorstel voor toegestane visvangsten 2010
Brussel, 16 oktober 2009
 
Visserij: Voorstel van de Commissie inzake totaal toegestane vangsten voor 2010
De Europese Commissie presenteert vandaag een voorstel voor de nieuwe totaal toegestane vangsten (TAC's) en de visserijinspanningsniveaus voor communautaire vissersvaartuigen, hoofdzakelijk in de Atlantische Oceaan en de Noordzee.
 
Het voorstel is gebaseerd op wetenschappelijk advies over de hoeveelheid vis die mag worden gevangen zonder de visbestanden in gevaar te brengen. De Commissie heeft met de lidstaten en de visserijsector ook de werkmethoden besproken en heeft rekening houdend met hun advies de verlaging in veel gevallen beperkt tot maximaal 15% ten opzichte van vorig jaar.
 
Voor diverse visbestanden in de Europese wateren is de toestand weliswaar verbeterd sinds 2005, maar het was een langzaam proces. In 2005 werden 32 van de 34 geëvalueerde visbestanden overbevist. Dit jaar waren het er nog 30 van de 35 (zie figuur 1 ). Daarnaast is het aantal visserijtakken waarvoor wetenschappers sluiting aanbevelen, teruggelopen van 24 tot 17 (zie figuur 2 ).
 
Voor een 57-tal bestanden is de toestand door een gebrekkige gegevensrapportage door de vissersvaartuigen of door ontoereikend toezicht onduidelijk. De vorderingen op weg naar een duurzaam niveau voor alle Europese visbestanden verliepen traag. De vloten konden zich niet snel genoeg aanpassen aan het wetenschappelijk advies. Bovendien valt te betreuren dat de TAC's de afgelopen jaren in een aantal gevallen duidelijk boven de als duurzaam aan te merken niveaus zijn vastgesteld.
 
Visserijcommissaris Borg verklaarde met betrekking tot het voorstel: "Wij hebben alles in het werk gesteld om tot deugdelijke, uitvoerbare en redelijke voorstellen te komen. Wij hebben de vertegenwoordigers van de sector geraadpleegd en geluisterd naar hun bezorgdheden. Ik weet dat tal van betrokkenen in de visserijsector een duurzame exploitatie van de visbestanden nastreven. Dit zal zowel de visserijsector als de hele maatschappij ten goede komen."
 
Het voorstel is veel korter dan de vorige jaren, omdat tijdelijke technische maatregelen betreffende gesloten seizoenen, maaswijdten en maatregelen tot vermindering van de teruggooi in afzonderlijke voorstellen zijn ondergebracht. Voortaan zullen de voorstellen voor "vangstmogelijkheden" uitsluitend TAC's, quota- en inspanningsniveaus en maatregelen bevatten die nauw samenhangen met het gebruik van de quota en de inspanning.
 
Instandhouding van het kabeljauwbestand:
De Commissie is nog steeds zeer bezorgd over de instandhouding van het kabeljauwbestand. Voor kabeljauw in de Noordzee, het oostelijk deel van het Kanaal en het Skagerrak is de situatie in 2008, ondanks pogingen ter verbetering van de instandhouding van het bestand sinds 2002, slechter dan ooit tevoren, met het grootste vangstvolume sinds 1999. Meer nog, sinds 2005 zijn er niet meer genoeg oudere paaivissen en wordt ook het aantal jonge vissen schaars (zie figuur 3 ).
 
Realtimesluitingen en maatregelen om de vangst van kabeljauw te vermijden, waren niet toereikend om het bestand te beschermen en hebben weinig effect gehad op de visserijpatronen. Voor een verbetering van deze situatie zullen de instandhoudingsinspanningen verder moeten worden versterkt en zal het kabeljauwplan, dat afgelopen najaar is goedgekeurd, ten uitvoer moeten worden gelegd.
 
Dit zal resulteren in lagere visserijinspanningsniveaus en bijgevolg in een vermindering van de druk op het kabeljauwbestand. In elk gebied zullen de TAC's worden aangepast aan de hoeveelheid kabeljauw die overblijft in zee.
 
Verhoogde TAC's voor een aantal soorten:
Positief is dat voor sommige bestanden, waarvoor beheersplannen op lange termijn zijn vastgesteld, de voordelen van een beter langetermijnbeheer zichtbaar worden. Na de verhoging van de TAC vorig jaar met 7% was voor Noordzeetong nog een verdere kleine verhoging mogelijk. Voor een ander bestand waarvoor een langetermijnplan is vastgesteld - tong in de Golf van Biskaje – was een verhoging met 2% mogelijk. Voor haring in het gebied ten westen van Schotland wordt in het kader van het plan een verhoging met 12% voorgesteld.
 
Verlagingen van TAC's ter verbetering van de duurzaamheid van talrijke bestanden:
De Commissie stelt ook lagere vangsten voor om de meest kwetsbare soorten te beschermen en de visserijtakken op een duurzaam niveau te brengen:
- zoals vorig jaar overeengekomen, zijn de TAC's voor doornhaai met 90% verlaagd en mogen de zij alleen worden gebruikt voor bijvangsten;
- voor schelvis in het gebied ten westen van Schotland, tong in het oostelijke deel van het Kanaal en langoustine rond Ierland zijn aanzienlijke verlagingen van de TAC's noodzakelijk gebleken;
- voor kwetsbare bestanden van zeeduivel, wijting in de Ierse Zee en in het gebied ten westen van Schotland, blauwe leng, tong in de Ierse Zee en haring in het gebied ten noorden en ten westen van Ierland zijn verlagingen met 25% voorgesteld;
- voor nog eens 50 bestanden zijn verlagingen met 15% of minder voorgesteld.
 
Met de verlagingen wordt tegemoetgekomen aan het wetenschappelijk advies, maar zij zijn gematigd gehouden om de last voor de visserijsectoren op korte termijn te verlichten. Anderzijds is het duidelijk dat met de vis ook de vissers zullen verdwijnen. Hoe moeilijk ook, de maatregelen zijn nodig om de bestanden weer op duurzame niveaus te brengen.
 
Het voorstel van dit jaar bevat geen cijfers voor bestanden die gezamenlijk worden beheerd met Noorwegen, IJsland Rusland, de Faeröer of andere derde landen, omdat de partijen nog geen overeenkomst hebben bereikt over deze bestanden.
 
De Commissie blijft zich inzetten voor een vermindering van de teruggooi, maar vissers moeten ook hun steentje bijdragen en verantwoord vissen door terug te varen naar de haven wanneer hun quota zijn opgebruikt, selectief vistuig te gebruiken en concentraties van jonge vis te vermijden. De Commissie is begonnen aan voorstellen op dit gebied.
 
Op basis van het voorstel zullen de ministers van Visserij van de lidstaten tijdens hun bijeenkomst op 14 en 15 december beslissen over de niveaus van de TAC's voor 2010.
Voor meer informatie:
- kaart van ICES-visserijgebieden
- Tabel met huidige TAC's en voorstellen van de Commissie voor 2010
- grafieken
- Figuur 1: Ontwikkeling van de overbevissing in een aantal bestanden
- Figuur 2: Aantal bestanden waarvoor wetenschappers beëindiging van de visserijactiviteiten aanbevelen
- Figuur 3: Kabeljauw in de Noordzee, het oostelijke deel van het Kanaal en het Skagerrak
Zie ook MEMO/09/458  Bron: Europa NU
 
 

Reacties

gullevisser op 17-10-2009 14:34
hoe halen ze het weer in hun hoofd,de zee zit vol vis.mijn voorstel schol +150%.kabeljouw+100%.biologen en andere opvreters 0%.
Kees Mooi op 17-10-2009 15:08
Waarom zorgt de visserij sector nou niet eens voor hun eigen biologen en wetenschappers met eigen vaartuigen cq kotters.Dit gaat toch nergens meer over.Een goed overleg met de minister is wel eens nodig denk ikmisschien is het beter om een totale vloot sanering aan te vragen.Straks krijg je weer allerlei maatregelen betreffende de kabeljauw ook voor de twinrig ed.Hier is geen eer meer te halen voor de sector.Een gebed zonder einde!
Bokkenvisser op 17-10-2009 17:38
Hallo dit vind ik echt absurd.
Als wij met de ''Kettingmatten'' gaan vissen en je zet net buiten de 12 mijl smaandags dan trek je er gelijk 150 kg kabeljauw in, er zijn plekken op de West daar kan je gewoon niet vissen door de hoeveelheid kabeljauw die er zit, of je gaat er natoe als er tong zit maar de kabeljuw draai je overboord moet het dan zoo? Net als in Breskens heb je ook nog kabeljauw vissers en vorig jaar konden die gewoon 10 ton kabeljauw vangen op 4 etmaal '' zijn scheepjes van 18 meter (BR10- BR 29) met de borden 280 pk. Ik snap niet wat ze allemaal aan het doen zijn in Brussel maar gestoord zijn ze wel!!
op 17-10-2009 21:08
in duitsland is al weinig visserij en joe borg is hard op weg om de andere lidstaten ook om zeep te helpen.ik hoop dat die kerel toch eens tot het besef komt waar hij mee bezig is.
wie gaat er voor ons naar brussel om veel vis weg te halen. voordat de noren er mee van doorgaan.laat eens de tanden zien en dat de nood in nederland toch zeer hoog is.laten we hopen op een kerel die respect afdwingt en niet die troela met haar witte lokje.schol 150% tong 20% kabeljauw 100%
op 18-10-2009 09:00
wie weet moeten we een keer aktie onder nemen.of zullen we nog even wachten tot er nog een paar kotters weg zijn?
geer op 19-10-2009 07:45
Wie gaat er aktie ondernemen?1 bus vol met wat er nog over is tenminste als de poolse werknemers mee willen doen.Nee de visserij is heel duidelijk het bestaansrecht kwijt door het kijk omhoog sammy gedrag in combinatie met het wie overblijft krijgt het goed verhaal.Uiteindelijk komt het wel goed maar wie wil er nou nog varen als je de werknemers hoort zijn ze ongelofelijk negatief dat ik weet zeker als ze de kans krijgen geschoold of ongeschoold ze gaan weg.De sector heeft meerdere problemen.Mijn Tip los er eerst eens eentje op en begin dan bij de andere,de politieke problematiek kun je niet aan als je niet geloofwaardig overkomt.Dus zorg voor stabilitiet voor wergever en werknemer en ga dan onderhandelen.De authentiekevisserij valt overal buiten en is in principe een ''pain in the ass'' voor Europa.Ga fuseren en zorg dat je goed personeel krijgt wat niet afhankelijk is van de vangst of wat iedere week weg loopt als het niet zint.Dan gaat de politiek vanzelf mee.Vaste prijzen voor je vis met een variable aanpasbaar per periodeivm de inflatie cq deflatie.Er kan zoveel geregeld worden ipv het landjepik van nu.Als je dat bedoelt met aktie ondernemen krijg je van mij een pluim anders ga je maar alleen op het binnenhof staan maar gebruik alsjeblieft niet de visserij daarvoor.
op 19-10-2009 09:14
sorry geer ik wist niet dat het zo erg was.dacht dat het nog goed kon komen.ik kruip maar weer onder me steen.
mario op 20-10-2009 23:58
Wie heeft de telegraaf, trouw, ed gezien over de kabeljauwstand.
 
En de reacties hierop, dan zijn wij vergeleken met meneerbin laden terroristen.
 
Ik denk dat nederland slechter over de visser denkt dan wij verwachten.
 
 
op 21-10-2009 05:22
Mario dit lijkt mij oud nieuws en dat gaat er echt niet beter op worden.Jammer genoeg!
Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl