Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
De pulskor is er nog niet
De pulskor is er nog niet
Vrees voor verhoogde sterfte kabeljauw, meer onderzoek nodig
KOPENHAGEN – Het is de angst voor verhoogde sterfte van kabeljauw die de toestemming van Brussel voor de pulskor in de weg staat. ICES onderkent enkele positieve aspecten van de pulsvisserij, maar is op basis van beoordelingen van drie experimentele onderzoeken van IMARES van mening dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Nader onderzoek, in het lab en in het veld, moet duidelijkheid geven over de effecten van de pulskor op de kabeljauw(sterfte). Met andere woorden: de pulskor is er nog niet.
 
Op verzoek van ons land heeft ICES de resultaten van onderzoeken van IMARES laten beoordelen door deskundigen. Nederland drong aan op haast, gezien de aankomende nieuwe Verordening Technische Maatregelen van de Europese Commissie (die inmiddels is afgewezen door de Visserijraad). Het advies van ICES is te vinden op de website van de organisatie.
 
ICES vindt de experimentele onderzoeken die IMARES heeft uitgevoerd de afgelopen twee jaar een waardevolle stap verder in de evaluatie van de ecosysteem-effecten van de pulskor. Uit de onderzoeken blijkt dat de pulsen slechts een minimaal effect hebben op kraakbeenvissen als haaien en roggen en op ongewervelden op en in de zeebodem (benthos). Tot zover de positieve opmerkingen.
 
De angst voor mogelijk grootschalig commercieel gebruik van de pulskor wordt vooral ingegeven door het feit dat de elektrische pulsen schade aan en dood van kabeljauw en mogelijk andere rondvissen in de onmiddellijke nabijheid van het tuig kunnen veroorzaken. En hoewel ICES de experimenten van IMARES prijst om hun kwaliteit vindt zij drie experimentele onderzoeken te weinig om de effecten op het ecosysteem goed te kunnen onderkennen en om een advies op te baseren.
 
Ook vindt ICES dat de resultaten uit het lab niet zomaar vertaald kunnen worden naar de daadwerkelijke visserij. In het lab is een minder grote variëteit aan sterktes onderzocht dan gedefinieerd in de ontheffing die ons land heeft voor inzet van de pulskor.
 
De zorgen die zijn gerezen bij geraadpleegde wetenschappers om de introductie van de pulskor behoeven dus nader onderzoek, monitoring van de pulsvisserij en eventueel fijnstelling van de huidige ontheffing door de EC.

Ruggegraat
De acceptatie van de pulskor gaat niet van een leien dakje. In maart 2006 kreeg ICES van de Europese Commissie het verzoek om advies te geven over de pulskor en haar mogelijke effecten op het ecosysteem als de pulskor commercieel en op grote schaal zou worden toegestaan. Enkele maanden later concludeerde ICES (na onderzoek door de ICES-FAO Working Group on Fish Technology and Fish Behaviour WGFTFB) dat de pulsvisserij weliswaar gepaard gaat met minder discards, lagere vangsten van benthos, lagere vangsten in het algemeen en lager olieverbruik, maar dat er ook aanwijzingen zijn van hogere sterfte van target en non-target vissoorten die met het pulstuig in aanraking komen en niet gevangen worden. Zorgen waren er ook over mogelijke schade aan (de ruggegraat van) kabeljauw en de mogelijke effecten van de pulsen op ongewervelden en kraakbeenvissen.
 
Het pulstuig had in de ogen van ICES ontegenzeglijk voordelen boven het traditionele tuig met kettingen, maar nader onderzoek was nodig voordat er conclusies konden worden getrokken over de impact van de pulsvisserij op het ecosysteem. Nederland heeft vanaf 2007 elk jaar toestemming gekregen om maximaal 5 procent van de vloot uit te rusten met pulstuigen, op voorwaarde dat er onderzoek in flumetanks en op zee gedaan zou worden naar de punten die ICES naar voren had gebracht, onder omstandigheden die de boomkorvisserij benaderden.  In de periode 2007-2009 heeft IMARES drie onderzoeken gedaan die de kennislacunes moesten opvullen. Jongstleden september heeft Nederland aan ICES verzocht deze onderzoeken te beoordelen.
 
De onderzoeken, hoewel van hoge kwaliteit, kennen enkele tekortkomingen. Uit onderzoek van derden blijkt dat grotere vis kwetsbaarder is voor de pulsen dan kleine vis. Dit zou nader onderzocht moeten worden, met gebruik van voldoende grootteklassen. Niet duidelijk is ook of de bij de experimenten gebruikte pulsen en de sterkte daarvan overeenkomen met de complete range zoals die door de EC in de ontheffing is toegestaan. Daarnaast merkt ICES op dat veel karakteristieken van de pulsen ´geheim´ zijn, wat een goede beoordeling van de effecten in de weg staat.


De toonzetting van de kritiek en de adviezen van ICES blijft opbouwend. Twee onderzoekers en een groep Russische onderzoekers die de IMARES-onderzoeken hebben beoordeeld (en op wie ICES haar ´advies´ heeft gebaseerd) zijn negatiever. Norman Graham van het Institute of Marine Research in Bergen, Noorwegen, vindt dat de pulskor niet moet worden toegestaan vanwege de hogere vissterfte van kabeljauw als gevolg van de pulsen. Mike Breen van het Marine Laboratory in Aberdeen, Schotland, vindt dat heel voorzichtig met een eventuele introductie van de pulsvisserij moet worden omgegaan, ook met name vanwege de verhoogde sterfte van kabeljauw. De Russen hebben heel veel vragen, vinden dat er momenteel nog te weinig kennis is om de pulsvisserij grootschalig toe te staan en sluiten af met de voor onderzoekers bekende frase: er is meer onderzoek in het lab en in het veld nodig.


Acceptabel
De komende anderhalf jaar heeft ons land nog ontheffing om maximaal 5 procent van de vloot met de pulskor uit te mogen  rusten, maar ook niet meer dan dat.
 
Directeur Visserij Albert Vermuë merkt op dat Nederland bij een aangenomen nieuwe Verordening Technische Maatregelen nu al druk in discussie zou zijn met de EC over hoe de definitieve goedkeuring er uit moet zien. De komende anderhalf jaar moet goed nagedacht worden over hoe de pulskor in de ogen van wetenschappers, ICES en de EC acceptabel gemaakt kan worden. Vermuë: ,,Ik ga er niet van uit dat de pulskor verboden zal worden, maar het zal waarschijnlijk ook geen 100 procent worden.´´  Bron: Visserijnieuws.nl
 
 
Video 1: TX-68 zet voor de eerste keer weg met de pulskor
Video 2: UK 153 vist met de pulskor op de Noordzee
 

Reacties

op 23-12-2009 20:11
Nou verkoop je pulskor maar weer.de eerste stap naar het einde van deze methode is al gezet.Let maar op!De gekste dingen gaan ze verzinnen.Plankton sterfte,vogel sterfte.Pulskoorders maak je borst maar nat!Here they come!
op 24-12-2009 09:38
ja hoor die [onderzoekers] moeten zichzelf toch bezighouden
op 24-12-2009 09:49
vraag me toch wel eens af of al deze deskundigen ? die we de laatste 25=30 jaar hebben niet allemaal aan depressiviteit lijden,ze kennen maar 1 advies en dat is de vloot moet weg, en er is geen vis,mijns inziens zou het wijs zijn om ieder die bioloog word eerst eens een jaar of 5 op vloot te laten varen,omdat ze op die universiteiten toch maar gehersenspoeld worden door groene waan denkbeelden jk
Sjouk op 26-12-2009 08:49
Welke kabeljauw heeft last van stroom?
 
De biologen zeggen ookdat er geen gul is.
 
Kan je zien dat ze zomaar wat zeggen.
 
De zee zit vol vis.Kiik maar naar de hengelbootjes.
 
 
Sjouk op 26-12-2009 08:52
O ja,
 
De ICES en IMARES zijn verkapte groene leugen clubjes!!!!!!!!!
op 26-12-2009 19:24
Ja hoor!Een ding moeten jullie nu eens toegeven ze geven in ieder geval van te voren een singaal af.Dus jullie zijn gewaarschuwd begin er niet aan!
Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl