Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Extra zeedagen voor extra maatregelen
Extra zeedagen voor extra maatregelen
Kabeljauw voor Nederland minder belangrijk
EDINBURGH – Beloond worden met zeedagen voor het nemen van extra natuurbeschermingsmaatregelen. Zou dat Schotse Conservation Credits Scheme (CCS) eventueel ook toepasbaar zijn in Nederland voor een deel van de vloot? Op uitnodiging van het Wereldnatuurfonds is afgelopen woensdag een brede Nederlandse delegatie op bezoek geweest om nader kennis te maken met het unieke en in Schotland redelijk succesvolle CCS.
 
De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van overheid en sector, begeleid door Emilie Hugenholz van WNF Nederland. WNF speelt een belangrijke rol in de brede stuurgroep van 25 leden die adviseert bij de te nemen maatregelen in het CCS. In de stuurgroep zijn de Schotse overheid, sector, ngo´s en wetenschap bij elkaar gebracht, zodat de maatregelen die genomen worden voldoende draagvlak hebben bij alle partijen. Afgelopen woensdag woonden de Nederlanders in het Schotse Edinburgh een vergadering bij van deze stuurgroep.
 
Extra zeedagen voor extra maatregelen
 
Het systeem is begin 2008 ingesteld, met name om de discards tegen te gaan en tevens om de kabeljauwcapaciteit te verminderen. Schotland is goed voor 70 procent van de aanlandingen van het Verenigd Koninkrijk. Veelal gaat het in Schotland om gemengde visserijen, die vanwege de voor de aparte soorten ingestelde quota kampen met een enorm discardprobleem. Door het nemen van maatregelen die discards moeten tegengaan kunnen de vissers meer zeedagen verdienen. Dat is mogelijk omdat lidstaten hun eigen zeedagenregime mogen voeren.
 
In 2008 deed 94 procent van de vissers vrijwillig mee. In 2009 is deelname verplicht gesteld. Maatregelen die in het kader van CCS (kunnen) worden genomen variëren van het instellen van zogenaamde Real Time Closures (RTC´s) tot observers aan boord. RTC´s kunnen ingesteld worden als er ergens veel kabeljauw aanwezig is. De zogenaamde ´amber area´s´ zijn gebieden waarvan op basis van VMS-data en logboeken geconcludeerd kan worden dat vissers die beter kunnen mijden.
 
Er zijn ook permanente of seizoensmatig gesloten gebieden waar altijd of in bepaalde seizoenen veel kabeljauw zit. Verder zijn er de panelen in de netten en andere vistuig-maatregelen die discards tegen moeten gaan, de ban op high-grading voor schepen die nog genoeg quotum hebben om aan te landen, observers aan boord en camera´s die de vangst zoals die aan boord komt vastleggen.

Voordelen
De Nederlandse delegatie bestond uit Lianne Kersbergen van LNV, Inke van der Sluijs van het Productschap Vis (die tijdelijk invalt voor Paula den Hertog), Hendrik Romkes (UK 88) namens de Vissersbond, Geert Meun van VisNed, schipper-eigenaar Klaas Jelle Koffeman (FD 281) en Hugenholtz. Meun: ,,We zijn hier om te kijken hoe men dit systeem heeft opgezet, welke voordelen het heeft voor de visserman en of een dergelijk systeem eventueel toepasbaar zou kunnen zijn op een deel van onze vloot. Waarbij we natuurlijk wel moeten bedenken dat de kwestie kabeljauw voor Nederland veel minder belangrijk is dan voor Schotland.´´
 
In Nederland start VisNed met ondersteuning van LNV met een proef met camera’s aan boord van vissersschepen. Hiermee kan volgens het WNF een beter inzicht verkregen worden in de (bij)vangsten van kabeljauw en soorten als zoals haaien en roggen. Het WNF pleit al langer voor een dergelijk systeem: ,,Door de camera’s wordt de transparantie van de visserij vergroot, en de verkregen informatie kan bijdragen aan herstel van kabeljauw en andere populaties.´´
 
Real time closures (RTC´s)
Het streven van het Schotse systeem is naar steeds minimaal zes en maximaal negen RTC´s op enig moment. De gebieden zijn maximaal 50 vierkante mijl en gesloten voor maximaal drie weken. Na 21 dagen wordt de kabeljauw geacht verder te zijn getrokken. Vorig jaar zijn er in totaal 140 RTC´s ingesteld. Op alle mogelijke manieren worden de vissers op de  hoogte gebracht van de geldende RTC´s. Men schat dat door de maatregelen de visserijsterfte van kabeljauw met 10 procent is gedaald. Het systeem heeft een positieve uitstraling richting maatschappij, de steun van het WNF en heeft draagvlak onder de vissers. Men kan zich alleen afvragen of alle moeite in verhouding staat tot een geschatte magere 10 procent vermindering van de visserijsterfte van kabeljauw. Het grote probleem blijft de waanzin van een visserijbeleid dat geheel gebaseerd lijkt te zijn op één vissoort, die overal voorkomt en door alle visserijen heen zwemt en waarvan het natuurlijk voorkomen bovendien door de decennia heen grote pieken en dalen vertoont.   Bron: Visserijnieuws.nl
 
 
Demonstratie van CCTV op een vissersschip
 
 

Reacties

op 20-04-2010 18:43
Nu de klimaatverandering rapportage van milieuorganisaties onder vuur ligt. Nu de partij voor de dieren onzin uitkraamt op de televisie over de visserij. Nu op Radar WNF en Imares rare verhalen over paling en vis vertellen. Nu Imares constateert dat de scholbox, ondanks voorspellingen van wetenschappers, niet werkt. Nu men de paar procent temperatuurstijging heel erg benadrukt en niemand wil instemmen met een onderzoek naar de gevolgen van de 50% reductie van voedingstoffen uitstroom voor het milieu voor de kinderkamer voor vis langs de kust, de visstand op zee en voor hongerende vogels en vissers. Nu de vulkaanuitbarsting bij IJsland de nietigheid van de milieubeweging als z.g. natuurontwikkelaars benadrukt. Nu lijkt mij de tijd rijp, voor het imago en geloofwaardigheid van de milieu beweging en wetenschap, om in te stemmen met camera toezicht en waarnemers bij hun beleids- en campagnevergaderingen. Als ze dit toestaan, beloont de visserijsector ze door ze niet langer uit te maken voor "Groene Maffia" en de leus " de Groene Leugen regeert" alleen nog te gebruiken als er bewijs is. Gert Lont
bimba op 20-04-2010 20:46
amoi pipo's ik hoop dat de vissen gered worden , AJUUUU!!! TUDELUUUUU!!!
Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl