Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Kan het advies voor tarbot en griet beter?

De toestandsbeoordeling van tarbot en griet is met grote onzekerheden omgeven. Dat geldt per definitie voor bijvangstsoorten, waarvan de aanvoer relatief beperkt is. Kan het verbeterd worden?

,,Zonde dat er afgelopen maanden griet en tarbot overboord ging’’, zeggen Edwin van Helmond en Ruben Verkempynck van Wageningen Marine Research. De twee wetenschappers zijn nauw betrokken bij de bestandsopnames voor demersale vis en discards-monitoring.

Tarbot en griet zijn een hot item. Voor Nederland waren het vorige maand hoofdsoorten tijdens de Visserijraad. De Tweede Kamer had EZ-staatssecretaris Martijn van Dam opgedragen zich in te zetten voor een TAC-verhoging. Dat is gelukt, hoewel een tussentijdse verhoging nog een brug te ver was. Omdat vissers sinds eind oktober gedwongen werden tot aan het eind van het jaar de kostbare zwartvis overboord te zetten werd er de fel gediscussieerd tussen sector, overheid en wetenschap.

Om de vier jaar vindt er een zogeheten benchmark plaats waarbij serieus gekeken wordt of de gebruikte modellen voor de toestandsbeoordeling van visbestanden verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld met gebruik van betere data. In de Decemberraad is de besloten dat de benchmark voor tarbot en griet eerder wordt uitgevoerd, in 2017. De visserijsector is er op basis van vangstgegevens namelijk van overtuigd dat het huidige TAC-advies onder de maat is. De verwachtingen zijn dat de benchmark leidt tot een hogere TAC.

Voor tarbot en griet wordt door de beleidsmakers in Brussel één gezamenlijke TAC gemaakt. Binnen ICES komen de wetenschappers echter voor iedere soort met een apart advies. Vanwege de beperkte informatie wordt er ééns in de twee jaar een advies gegeven. Het ICES-advies voor 2016 en ook 2017 is dus in juni 2015 al gegeven, op basis van de jongste gegevens uit 2014 en 2013.

Hoe zien de huidige bestandsschattingen eruit? Wetenschappers maken enerzijds gebruik van data uit de jaarlijkse survey op tong en schol. Van Helmond en Verkempynck benadrukken dat deze survey niet gericht is op tarbot en griet en dat de vangsten ook minimaal zijn. ,,Heel weinig.’’ Anderzijds wordt op basis van gegevens uit de nationale VIRIS-database de zogeheten LPUE berekend, grofweg de vangst per inspanningseenheid. In VIRIS staan de aanvoergegevens uit de logboeken en ook kan daaruit afgeleid worden hoeveel schepen met hoeveel pk’s hoeveel dagen hebben gevist.

De informatie uit de survey en uit de VIRIS-database wordt in een model gestopt om de paaibiomassa te berekenen. De gemiddelde waardes van de voorbije twee jaar worden gedeeld door de waardes van de voorgaande jaren. Afgerond zat daar de laatste keer weinig verschil in. Maar omdat tarbot en griet voor de wetenschap een datalimited stock heten te zijn – met beperkte gegevens dus – wordt standaard wel een veiligheidsmarge van 20 procent ingebouwd. Lees: korting geadviseerd.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen Marine Research een update gemaakt. Op grond van de jongste wetenschappelijke data zou dat niet tot een hoger vangstadvies leiden. Wat wel in die cijfers opvalt is dat het recruitment voor tarbot in 2015 sterk omhoog is gegaan, wat wijst op een sterke jaarklas 2014. De biomassa neemt als logisch gevolg ook toe, maar het paaibestand valt veel lager uit. Het paaibestand betreft volwassen tarbotten, van pakweg 4 jaar en ouder.

ICES kan het volgens Van Helmond en Verkempynck met de huidige gegevens niet veel mooier maken. Wat is dan nodig om tot een verbetering te komen? ,,Alleen met meer data kunnen we tot een verbetering komen, met name van discards’’, antwoorden de wetenschappers. Discards van tarbot en griet worden nu niet of minimaal genoteerd, en dus zijn de wetenschappers aangewezen op aanvoergegevens in plaats van vangstgegevens. Als alternatief wil het tweetal de opzet van een bedrijfssurvey aanprijzen, zoals eerder uitgevoerd met de PD 147. Maar dan ‘in tijd en ruimte’ wel uitgebreider, dus ook met tongvissers. Met andere woorden: de bal ligt bij de sector.

Is dat niet te kort door de bocht? Zijn we met z’n allen geen gevangene van een onvolmaakt rekenmodel? Want als gevolg van TAC-kortingen geeft de LPUE immers ook geen volledig betrouwbaar beeld als vissers rekening moeten houden met een beperkt quotum? ,,De vraag is eigenlijk: moet er voor bijvangstsoorten wel een TAC worden ingesteld? Da’s natuurlijk een heel andere discussie. Wij geven nu op verzoek van de Europese Commissie advies op basis van de beste data die we hebben. Nogmaals: ja, die zijn beperkt. En dus is de uitkomst onzeker. De visserij kan helpen om de onzekerheidsmarge te verkleinen.’’ [Bron: Visserijnieuws.nl]

Kan het advies voor tarbot en griet beter?

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl