Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
O 81 geselecteerd voor Vlaamse pulsvisserij

OOSTENDE – De O 81 ‘Jaidy’ wordt het tweede Vlaamse vissersvaartuig dat op projectbasis ingericht gaat worden voor de garnalen pulsvisserij.

Na een oproep van de Dienst Zeevisserij vorig jaar reageerden drie rederijen positief om in het kader van het Vlaamse zogeheten Techvis-onderzoeksproject experimenteel te gaan pulsvissen. Na advies te hebben ingewonnen bij de wetenschappers van het ILVO is de keuze gevallen op de O 81, de voormalige N 58, mede omdat dit vaartuig zich focust op de garnalenvisserij. Nadeel is wel dat de kotter niet eerder dan in april operationeel kan zijn.

Momenteel krijgt de O 81 in opdracht van de Nederlandse eigenaar Paul van Laar een refit in Polen. Na terugkomst in België wordt het vaartuig ingericht voor de pulsvisserij. Het ILVO wil verder testen met het modulaire EPLG-pulssysteem, waarbij de elektronica is weggewerkt in een vleugelprofiel. De investering komt grotendeels van de overheid vanuit het Techvis-project.

O 82 ‘Nautilus’

Sinds 2014 vist de O 82 ‘Nautilus’ experimenteel met het Marelec-garnalenpulstuig met pulsgenerator op de vispijp. In tegenstelling tot onderzoeksresultaten van het ILVO op Nederlandse garnalenpulskotters blijkt de O 82 eerder meer dan minder discards te vangen met het pulstuig. Dat verschil wordt in belangrijke mate toegeschreven aan het aantal klossen dat wordt gebruikt in het pulstuig. Minder klossen betekent meer ontsnappingsruimte. Op de 0 82 wordt met 22 klossen gevist. In Nederland was het aantal klossen beperkt tot 14.

Verschueren meldt dat het ILVO met het idee speelt om testen uit te voeren met een volledig dichtgemaakte netopening. Dat wIl zeggen: een paneel met grote mazen van bijvoorbeeld 70 mm voor het net bevestigen, waar garnalen onder invloed van de puls makkelijk doorheen springen en ander bodemleven en vis niet en zo dus de bijvangst van discards te reduceren.

Eind maart staat Vlaams onderzoek met pulstuigen gepland aan boord van het Duitse onderzoek vaartuig Solea om de ideale lengte en positie van de pulsstrengen te vinden. Bij laboratoriumexperimenten afgelopen najaar werd vastgesteld dat een kortere pulsduur van 0,3 milliseconde even efficiënt blijkt te zijn als de huidige gebruikelijke pulsduur van 0,5 milliseconde. ,,Dit betekent dat nog minder elektrische energie nodig is om hetzelfde resultaat te bereiken’’, aldus Verschueren. Zowel het onderzoek in Nederland als in België toont aan dat met pulstuigen gemiddeld ruim 15 procent meer garnalen worden gevangen dan met het klassieke tuig.

De O 81 ‘Jaidy’ is de voormalige N 58 ‘Pascin’ ,foto Wikimedia Commons

Onderzoek garnalenpuls

EMMELOORD – Sinds vorig jaar mag er in de Nederlandse Natura 2000-wateren niet meer met de puls op de garnalen worden gevist. Eerst moet er een onderzoeksprogramma klaar liggen in verband met de NBwet vergunningen. Wat is de stand van zaken?

Afgelopen tijd was het door het ontbreken van een onderzoeksprogramma niet mogelijk om in Natura 2000-gebieden te vissen met de garnalenpuls-techniek. Tijdens de diverse vergaderingen van de Nederlandse Vissersbond hebben de leden garnalenvissers aangegeven dat er een sluitend onderzoek (ecologie en economie) moet worden gedaan naar de garnalenpuls-techniek, zodat na

afloop daarvan besloten kan worden over het al dan niet verder toepassen van deze vistechniek. Een belangrijk onderdeel van dit programma betreft onderzoek naar de selectiviteit van het garnalen pulstuig.

Het ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven dat het onderzoek naar de selectiviteit van het garnalen pulstuig uiterlijk in juni 2017 van start gaat. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden op basis van de huidige technische eisen voor de garnalen pulstechniek.

Afgelopen week heeft het ministerie een vooraankondiging van de (Europese) aanbesteding van het onderzoeksprogramma gepubliceerd op TenderNed. Belangstellende wetenschappelijke partijen worden opgeroepen zich uiterlijk 20 februari te melden (via mail: iucezteam5@rvo.nl).

Na een informatiebijeenkomst eind februari/begin maart voor alle betrokkenen, ook garnalenvissers met een puls toestemming, wordt de offerteaanvraag gepubliceerd.

De betreffende wetenschappelijke instantie die het onderzoek straks zal gaan uitvoeren stelt de onderzoeksgroep samen uit de garnalenvissers die over een puls toestemming beschikken. Naar verwachting zal de looptijd van het onderzoek maximaal twee jaar zijn. [Bron: Visserijnieuws.nl]

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl