Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Europese Visserij Alliantie officieel van start in Brussel

Afgelopen woensdag heeft de European Fisheries Alliance (EFA) zich officieel gepresenteerd aan het Europarlement in Brussel.

De EFA is opgericht om ervoor te zorgen dat de belangen van de visserijsector van de negen EU-lidstaten die direct geraakt worden door de Brexit goed meegenomen worden in de onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Gastheer woensdag was voorzitter Alain Cadec van de Visserijcommissie van het Europarlement. Met een panel bestaande uit Cadec, EFA-voorzitter Gerard van Balsfoort en professor Erik Molenaar van het Nederlands Institute for the Law of the Sea (NILOS) werd ingegaan op de drie belangrijkste vragen:

•Wat zijn de uitdagingen voor de visserijsector in de negen lidstaten die vissen in Britse wateren als het tot een harde Brexit komt?

•Hoe zou een wederzijds goede deal er uit kunnen zien voor de vissector in de EU en in het Verenigd Koninkrijk?

•In hoeverre zijn de EU en het VK van elkaar afhankelijk als het om handel in visproducten gaat?

De EFA heeft in een position paper haar positie kort en krachtig samengevat. Voor de EFA is het niet wenselijk en ook onmogelijk dat de EU en het VK helemaal met elkaar zullen breken, na honderden jaren van samenwerken aan het beheer van de visserijen. De afhankelijkheid van EU-vissers aan de Britse wateren is meermalen duidelijk gemaakt, en ook dat Nederland de lidstaat is die het meest getroffen zal worden door een keiharde Brexit. Daar staat tegenover dat meer dan 68 procent van de Britse visproductie naar de EU-markten gaat.

De positie van de EFA is weergegeven in de volgende pijlers:

•Blijvende en continue toegang tot de traditionele visgronden die de vissers al eeuwen delen.

•De huidige quotaverdeling geeft de economische en historische evenwichtigheid/balans (‘equilibrium’) adequaat weer. De TAC’s zijn verdeeld volgens de verdeelovereenkomst in 1983, zes jaar nadat het VK was toegetreden tot de EU, en heeft zowel de Britse vissers als de vissers van het vasteland voordeel gebracht. Het VK is overigens nog steeds veruit de grootste visserijnatie in de eigen EEZ, en vist 45 procent (ofwel 548.000 ton) van de totale vangsten op. In waarde: 58 procent (848 miljoen euro). De Europese instituten moeten zich niet laten meeslepen door emotionele argumenten en moeten de status quo verdedigen.

•Toegang van EU-vissers tot de Britse wateren in vroeg stadium inbrengen in onderhandelingen en koppelen aan toegang voor Britse visproducten tot de EU-markt. Er moet gewaakt worden voor aparte overeenkomsten voor specifieke visserijen.

•Blijvend commitment van de Europese visserij om te streven naar een duurzame visserijsector in zowel de EU als de VK.Cadec verzekerde de partijen dat de onderhandelaars de zorgen van de visserijindustrie serieus nemen en zei: ,,Er kan geen sprake van zijn dat wij het VK toegang tot de Europese markt geven zonder tarieven op hun visserijproducten als zij onze schepen geen toegang geven tot hun wateren.’’

De vaste kamercommissie voor Europese Zaken heeft eind vorig jaar twee rapporteurs aangesteld om de gevolgen van de Brexit voor Nederland en Nederlandse burgers en bedrijven te onderzoeken. In het deze week verschenen rapport van Marit Maij en Pieter Omtzigt is de visserij niet vergeten.

De Brexit heeft naar verwachting een negatief effect op de handel en werkgelegenheid in de EU. Met name voor de open Nederlandse economie zal de impact aanzienlijk zijn. Voor Nederland is het VK na Duitsland de belangrijkste handelspartner. Uitgedrukt als percentage van de totale goederenexport is Nederland ook relatief méér afhankelijk van het VK dan de andere EU-lidstaten (met uitzondering van Ierland).

Uit het rapport: ,,Elke beperking van de vrijhandel met het VK zal onvermijdelijk ten koste gaan van de Nederlandse export, welvaart en werkgelegenheid. Nederland heeft dan ook veel te verliezen bij een Brexit waarbij elke verbondenheid met de Europese interne markt verloren gaat. Per sector zal moeten worden gekeken naar de gevolgen. De rapporteurs vragen wel in het bijzonder aandacht voor de Nederlandse visserijsector, die zonder nadere maatregelen toegang tot een groot aantal visgronden rond Schotland zal verliezen.’’

Sector

De negen landen die visgronden delen met het VK tellen 18.000 visserlui en 3.500 schepen. In de keten gaat jaarlijks een bedrag van 20,7 miljard euro om, waarvan 2,5 miljard bij de vloot, 17 miljard in de visverwerkende industrie en 1,2 miljard in direct gerelateerde activiteiten. Het gaat om de lidstaten België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Polen, Spanje en Zweden. [Bron: Visserijnieuws.nl]

Europese Visserij Alliantie officieel van start in Brussel

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl