Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
  
 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Bezoekers
ICES advies schar en bot: TAC opheffen

De wetenschappers van ICES hebben advies uitgebracht aan de EU over het opheffen van een maximale vangsthoeveelheid (TAC) voor schar en bot. Het opheffen van de TAC kent een ‘laag risico’ en is in lijn met het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB).

Het advies geldt voor de situatie waarin schar en bot als bijvangst worden meegevangen bij de duurzame visserij – binnen de ICES-normen voor maximaal duurzame vangst (MSY) op doelsoorten als tong en schol.

Verstikking

Tot nog toe gold een gecombineerde vangstbeperking voor schar en bot. Aangezien deze soorten door de TAC als belangrijke verstikkingssoorten (choke species) voor de aanlandplicht gelden, heeft de visserijcommissie van de EU aan ICES gevraagd om het risico van het vrijgeven van deze soorten te beoordelen.

TAC schol en tong

ICES heeft vastgesteld dat de beheermaatregelen (TAC’s) voor schol en tong in feite bepalend zijn voor hoeveelheid schar en bot die wordt meegevangen. Hierdoor is een aparte TAC niet nodig, aangezien het niet voor de hand ligt dat er een gerichte visserij op deze soorten – waar maar een kleine markt voor is – ontstaat.

Te makkelijk gedacht

“Dat de Europese Commissie ICES om advies heeft gevraagd over de quotering van schar en bot, geeft aan dat men in Brussel ook begint in te zien dat er te makkelijk gedacht is over de aanlandplicht. Er zijn nog veel hindernissen te nemen, de TAC voor bot en schar opheffen is maar één daarvan,” reageert Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt.

Vervolg

Het ligt voor de hand dat de Europese Commissie op basis van het ICES-advies een voorstel zal doen aan de Visserijraad.  De eerstvolgende vergadering van de visserijcommissie van het Europese parlement is op woensdag 22 maart 2017.

Aanlandplicht anti-reclame voor EU

De Nederlandse Vissersbond blijft faliekant tegen de aanlandplicht, omdat het doel ervan – selectiever vissen – met andere gerichte beleidsmiddelen bereikt kan worden. Bovendien lijkt de EU met de aanlandplicht anti-reclame voor zichzelf te maken. “De gevolgen van de aanlandplicht wakkeren het anti-EU sentiment aan. De beelden van containers vol dode visjes op internet zijn al door maar liefst 800.000 bezoekers bekeken en de reacties op social media waren niet mals,” aldus Nooitgedagt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Derk Jan Berends of Johan Nooitgedagt, T 0527 698151 of secretariaat@vissersbond.nl   [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond-13 maart 2017]

“De gevolgen van de aanlandplicht wakkeren het anti-EU sentiment aan. De beelden van containers vol dode visjes op internet zijn al door maar liefst 800.000 bezoekers bekeken en de reacties op social media waren niet mals,” aldus Nooitgedagt.

Zoeken
Translate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl