Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
  
 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Bezoekers
Verontrustende berichten over pulsvisserij

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft donderdag 9 maart 2017 negatief gestemd over een advies over het nieuwe voorstel voor de technische maatregelen. De inzet van lidstaat Nederland is om de pulsvisserij toe te laten, zodat een ontheffing niet meer nodig is.

Nadat in de concept teksten van de nog vast te stellen technische maatregelen de pulsvisserij al eerder onder druk kwam te liggen, werd dit nu ook gesteund door de milieucommissie. De milieucommissie heeft nu een amendement aangenomen dat stelt dat lidstaten weer terug moeten naar de oorspronkelijke voorwaarden. Dat zou betekenen dat 5% van de vloot aan pulsvisserij mag doen, gedurende een proefperiode in combinatie met wetenschappelijk onderzoek.

Verontrustend maar niet bindend

Het aangenomen amendement wordt in de vorm van een advies aan de visserijcommissie van het Europees Parlement voorgelegd. Na de besluitvorming in de visserijcommissie wordt het uiteindelijk in stemming gebracht in het Europees Parlement. Het artikel over de pulsvisserij is verwerkt in de technische maatregelen. Er wordt dus gestemd over de technische maatregelen waar de pulsvisserij een onderdeel van is.

Werk aan de winkel

Er kan dus niets anders worden gezegd dat er werk aan de winkel is. Zowel voor de Nederlandse visserijsector als voor de politiek. De Nederlandse Vissersbond en VisNed hebben samen met de Nederlandse overheid een grootschalig onderzoeksprogramma opgezet voor de pulsvisserij op platvis en op korte termijn zal ook het onderzoeksprogramma voor de pulsvisserij op garnalen starten. Aan de hand van onderzoeksresultaten kan dan wetenschappelijk aangetoond worden wat de vervolgkoers zal zijn met betrekking tot de pulsvisserij, zodat dit in de technische maatregelen kan worden opgenomen. Dat de tijd dringt is wel duidelijk!

Verontwaardiging

Op social media ontstond donderdag ophef naar aanleiding van een tweet van Annie Schreijer-Pierik (EVP/CDA), die verontwaardigd was over de uitkomst van de stemming en het stemgedrag van andere fracties. Vanuit de Nederlandse Vissersbond is contact opgenomen met de betrokken Europarlementariërs.

Reactie Peter van Dalen

Peter van Dalen (ECR/CU) heeft één en ander toegelicht. “Dit is dus slechts een advies, over alle aangenomen teksten wordt nog gestemd in de Visserijcommissie. Dit is maar goed ook, want de uitkomst met betrekking tot de puls was slecht. Er is een amendement aangenomen dat stelt dat we weer terug moeten naar de oude 5% puls vrijstelling. Goede amendementen die toelating eindelijk regelden, haalden het helaas niet.” De ECR-fractie steunde alle amendementen ten bate van de puls. “Annie Schreijer-Pierik en ik trekken vaak genoeg samen op bij dit dossier. Ik vind het jammer dat ze deze stemming verdraait met het oog op de verkiezingen. Het is belangrijk dat we schouder aan schouder staan. De strijd is al moeilijk genoeg.”

Reactie Annie Schreijer-Pierik

Ook Annie Schreijer-Pierik heeft een toelichting gegeven. “Ik zal me namens het CDA in de EVP-fractie in de Visserijcommissie keihard inzetten voor behoud van de toelating van pulskor, zoals dat in het oorspronkelijk Commissievoorstel stond. Dat zal een langdurige inzet en discussie vergen. Ik vertrouw erop dat in die commissie de ECR-fractie van Peter van Dalen, daar gelukkig ECR-coördinator, zich onthoudt van Brexit-amendementen die de pulskor willen uitsluiten en Nederlandse en vissersbelangen schaden.”

Reactie Nederlandse Vissersbond

Wellicht speelt de verkiezingskoorts ook een beetje mee in het Brusselse. “Laten we hopen dat er samen wordt gewerkt op dit dossier tussen de fracties. De pulsvisserij is voor de kottersector een belangrijk dossier waarover in Brussel de besluitvorming moet plaatsvinden. Deze besluitvorming moet worden gebaseerd op feiten. Als Nederlandse Vissersbond constateren we dat het soms meer gaat over gunnen en de verstoring door andere dossiers – zoals de Brexit – ten nadele van onze sector,” aldus vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Durk van Tuinen, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl  [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 9 maart 2017]

Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik en Peter van Dalen

 

 

Zoeken
Translate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl