Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
  
 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Bezoekers
Buitenlandse vissers in Nederlands Natura 2000 gebied

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft een factsheet opgesteld over de rechten en plichten die vissers onder Belgische en Nederlandse vlag hebben in nb-wet / Natura 2000-gebied.

Uit de factsheet blijkt het volgende: Duitse vissers mogen tot de 3-mijlszone in de Nederlandse kustzone vissen, Belgische vissers mogen ook binnen de 3-mijlszone vissen. Echter, zonder nb-wetvergunning mogen zij niet in de zones 2 en 3 vissen. Een nb-wetvergunning verschaft deze vissers toegang tot zone 2 en 3 (voor de Duitse vissers nog steeds niet binnen de 3-mijlszone). Wanneer deze vissers een nb-wetvergunning krijgen, geldt voor hen ook de verplichting tot het hebben van een blackbox.

Twee uitzonderingen

Er zijn twee uitzonderingen op het voorgaande:

Wanneer Belgische vissers in de 0-3 mijlszone vissen is op hen ook de Nederlandse regelgeving van kracht, dan geldt voor hen ook de nb-wetvergunningplicht.

Het Eems-Dollard Verdrag regelt dat voor Duitse vissers in de Eems-Dollard Duitse regelgeving geldt. In dit gebied geldt voor Duitse vissers geen verbod om in zones 1, 2 en 3 te vissen. Dit is een doorn in het oog van de Nederlandse sector, die ziet dat Nederlandse vissers mét nb-wetvergunning hier wel uit zone 1 moeten blijven.

Maatregelen discriminerend

De Nederlandse visserijsector vraagt zich af of de factsheet wel juist (rechtsgeldig) is, omdat artikel 20 van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid stelt dat maatregelen in de 12-mijlszone niet discriminerend mogen zijn. Momenteel is de visserijsector van mening dat de N2000-maatregelen in de Nederlandse kustzone discriminerend zijn, omdat ze alleen van toepassing zijn op de eigen vloot.

De visserijorganisaties zullen pleiten voor een gelijk speelveld voor alle vissers in de Nederlandse kustwateren tijdens het eerstvolgende Bestuurlijk Overleg op het Ministerie van Economische Zaken.

De volledige factsheet van EZ is hier te lezen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Brita Trapman, T 0527-698151 of per e-mail: secretariaat@vissersbond.nl. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond]

Buitenlandse vissers in Nederlands Natura 2000 gebied

 

 

Zoeken
Translate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl