Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Goede resultaten Europees visserijbeleid

Het Europese comité voor wetenschap, techniek en Economie in de visserij (STECF) heeft onlangs een jaarverslag uitgebracht over het functioneren van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).

In dit verslag heeft STECF vooral de ontwikkelingen van bestanden en vangsten onder de loep genomen. Jaren van vlootsaneringen en beheermaatregelen blijken nu vrucht te dragen. De visserijdruk is afgenomen en visbestanden zijn significant verbeterd.

Het STECF is het wetenschappelijk adviesorgaan dat onafhankelijk wetenschappelijk advies biedt rond de uitvoering van het GVB. Dit advies dient als een onderbouwing voor veel beleidskeuzes. Bijvoorbeeld als het gaat om het vaststellen wat duurzame maximale vangsten per visbestand zijn en de invloed van de visserij op het ecosysteem in zee.

Helft bestanden op duurzaam niveau

In het STECF verslag is te lezen dat voor de helft van de beoordeelde populaties de (als doel voor 2020 gestelde) duurzame minimumbestandsomvang inmiddels is bereikt. Gedurende de afgelopen tien jaar is het aantal populaties dat te kampen had met een te grote visserijdruk gedaald van 70% naar 40%. De meeste aandacht binnen het GVB moet gaan naar de situatie in de mediterrane wateren en de Zwarte Zee. In alle andere Europese wateren is de biomassa – alle vissoorten bij elkaar –toegenomen met 35% ten opzichte van 2003.

GVB eerder binnen EU-kring verguisd

Het nieuwe rapport staat volkomen haaks op de heersende overtuiging in Brussel. “Het is opmerkelijk dat één van de belangrijkste adviseurs van de Europese Commissie, STECF, in dit rapport nu erkent dat het Gemeenschappelijk Visserijbeleid succesvol is. Het GVB is door Brusselse politici zélf nog niet zo lang geleden bestempeld als compleet mislukt. Om die reden moesten er drastische maatregelen zoals de Aanlandplicht komen om het tij te keren. Maar wat dit rapport duidelijk maakt is dat die Aanlandplicht helemaal niet nodig is om goede resultaten te boeken in het visserijbeheer. De bestendige lijn van het voorgaande GVB voortzetten biedt meer zekerheid op succes dan kiezen voor een Aanlandplicht waar niemand van kan inschatten wat het effect zal zijn. Don’t change a winning team, zou ik zeggen,” reageert Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt op dit rapport.

Aanlandplicht onnodig voor goed visserijbeheer

Grote offers betalen zich uit

Voorzitter Javier Garat van Europêche – één van de overkoepelende Europese visserijorganisaties – reageert op de website van FiskerForum: “Veel bestanden zijn hersteld en leveren nu duurzame vangsten. Dit is geen toeval, dit is het resultaat van de vele inspanningen die de visserijwereld heeft geleverd, onder meer door het respecteren van de vangstbeperkingen, de TAC’s en vlootsanering. In 1996 telde de totale Europese vloot nog 103.847 schepen. In 2015 – dus na de aansluiting van een groot aantal nieuwe lidstaten – is dit aantal teruggelopen naar 85.154. Er zijn grote offers gedaan die zich nu uitbetalen in de vorm van betere vangsten, betere bedrijfsresultaten en minder brandstofverbruik.”

Initiatief bij visserijsector

“We zijn er nog niet, we blijven in goede samenwerking met de wetenschap, de lidstaten en de Europese Commissie werken aan de doelstellingen om alle bestanden op duurzaam niveau te krijgen. Ook in de Middellandse Zee, waar de visserijsector het initiatief heeft genomen om samen met de EU, wetenschap en lokale overheden tot herstel van de vispopulaties te komen,” aldus Garat.

MSC Noordzee schol

Voorzitter van de EAPO (Europese koepel van visserij PO’s) Pim Visser zegt in een reactie: “Het verslag van STECF toont dat de meeste van onze doelsoorten gezond zijn. Ook voor de bestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische oceaan zien we goede resultaten. Veel visserijen zijn duurzaam en MSC-gecertificeerd. Een opvallend voorbeeld is de MSC-gecertificeerde Noordzeeschol: de totale bestandsomvang wordt geschat op 945.709 ton, tegen 226.008 ton in 2002.”

Hij vervolgt: “Wel wordt de noodzaak duidelijk dat we onze kennis en inzicht moeten vergroten van de visbestanden die nog onvoldoende onderzocht zijn. Vandaag de dag kan men niet volstaan met globale bestandsinschattingen met onvoldoende onderbouwing.” [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond]

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl