Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
De 'blaam' van de Jacoba Alijda

Bijna 12 jaar geleden ging ten gevolge van een middernachtelijke aanvaring het vissersschip Jacoba Alijda verloren. De bemanning en families bleven voor persoonlijk leed gespaard. Een verzekeringsdrama begon:

Op de morgen na de aanvaring werd bij binnenkomst de wachtsman en de schipper van de Jacoba Alijda verhoord door de KPLD. Namens de verzekeraar kwam Mr. Van der Wiel die van het gebeuren verslag legde en als volgt samenvatte:

Uitgaande van reguliere gedegen Duitse verzekeringsvoorwaarden gaat de verzekering in alle gevallen ervan uit dat een aanvaring beider schuld is. Dit totdat het tegendeel is bewezen. Mr. Van der Wiel sloot de mogelijkheid van opzet of ernstige nalatigheid aan de zijde van de Jacoba Alijda uit en stelde dat er gehandeld kon worden volgens het both-to-blame principe.

Met deze conclusie gaat Mr. van der Wiel aan het werk en legt dezelfde dag nog contact met de tegenpartij om zekerheden uit te wisselen.  Wat opvalt is dat het stuk wordt geadresseerd aan een makelaar Independent Risck Solutions in Rotterdam en niet, zoals bij eerdere schade, aan een gerenommeerde Duitse verzekeraar in Hamburg.

Een half jaar later, op 8 februari 2006 krijgt de eigenaar van de Jacoba Alijda van de directie CBMV een fax overhandigd die afkomstig is van Carl Rieck en is gericht aan Carl Rehder Gmbh. Kort wordt gesteld dat behalve de papieren van de schipper er verder niet aan Safe Manning werd voldaan en dat de aanvaring werd veroorzaakt door de Jacoba Alijda. Er zou geen uitkering volgen. De directie CBMV adviseerde eerst de uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart af te wachten en dan verder te zien. De nietig verklaarde verzekering werd eerst niet aangevochten.

De welbekende visserij raadsman die de eigenaar tot midden 2008 bijstond, meldde laat in 2006 dat hij eindelijk het expertiserapport boven water had en dat hij het met de bank zou delen die erom vroeg.  De raadsman bleef bij voortduur aansturen op het zelf regelen en schikken met de tegenpartij in Engeland. Contacten werden aangereikt door de raadsman van de CBMV en Mr. Gregson zou dat proces begeleiden. De van der Wiel verklaring werd door de CBMV en raadsman als een zwart stuk uitgelegd dat de verzekeraar zou hebben doen besluiten geen uitkering te verstrekken en eerdere contacten voor schikkingsonderhandelingen te verbreken.   Klachten over het vertragend handelen en uitleg van de essentiële van der Wiel verklaring door de raadsman (2005-2008) werden recent door de Raad van Discipline als verjaard afgedaan.

Pas in mei 2014 komt het expertiserapport en de verklaring van Mr. van der Wiel onder ogen bij de familie. De opsteller van het expertiserapport had het toegezonden aan de Underwriters ( =  verzekeraars) Visserijcooperatie/CBMV en was ervan uitgegaan dat het dan ook bij de eigenaar terecht kwam. Dat was niet het geval.

De verzekeringstechnische kant van de zaak werd in hoger beroep niet behandeld omdat deze punten, hoewel ingebracht, niet door de rechters in het vonnis behandeld. Een positief cassatie advies en een gereedliggende dagvaarding werd door de curator op voorhand en ongezien geweigerd. [Bron: miesmaguelone@gmail.com ]

Lees ook: Bank en VCU twisten om schadepenningen Jacoba Alijda

Het vissersschip Jacoba Alijda zonk op 9 augustus 2005 door een aanvaring veroorzaakt door de Griekse tanker Shinoussa

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl