Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Kustprovincies bezorgd over scheepswrakken langs Nederlandse kust

De provincies Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland, Fryslân en Groningen maken zich zorgen over de honderden historische scheepswrakken die langs de Nederlandse kust op de bodem van de Noordzee en Waddenzee liggen.

Deze unieke onderwatervindplaatsen worden bedreigd door natuurlijke erosie. Hierdoor dreigt veel erfgoed voorgoed te verdwijnen. De provincies roepen het Rijk op om zich in te zetten voor een beter beheer van het maritiem erfgoed.

De scheepswrakken en de vaak nog aanwezige lading zijn tastbare overblijfselen van het verleden van Nederland als maritieme natie. Zij vertegenwoordigen de tijd van iconen als Michiel de Ruijter, Rembrandt van Rijn en de VOC. Dat de lading van de wrakken van ongekende waarde is, bleek onder andere uit de vondst van een jurk uit een zeventiende-eeuws scheepswrak in de Waddenzee nabij Texel.

Tijdscapsules in gevaar

Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland: “De jurk, die 300 jaar op de bodem van de zee heeft gelegen, illustreert dat een wrak een tijdscapsule is. Een schip en de lading kan ontzettend veel informatie bevatten over onze geschiedenis. Een vindplaats kan door natuurlijke erosie en in zeer korte tijd verloren gaan, onder meer door de schadelijke invloed van de paalworm. De kustprovincies vragen het Rijk om actie en vragen om meer aandacht voor het maritiem erfgoed. Dit moet leiden tot betere bescherming, maar ook tot een betere benutting van de wetenschappelijke en educatieve kansen.”

Inventarisatie en inzet lokale kennis

De provincies dringen er bij het Rijk op aan waardevolle en bedreigde scheepswrakken in beeld te brengen en de waarde van deze vindplaatsen te bepalen. Op basis daarvan kan dan bepaald worden of er verder (gravend) onderzoek nodig is om historisch waardevol materiaal veilig te stellen. Daarnaast zijn er maatregelen nodig om de wrakken op de zeebodem (in situ) te beschermen. Sportduikers hebben veel waardevolle lokale kennis die wat de provincies betreft goed benut kan worden. Om hun inzet mogelijk te maken is het nodig dat het Rijk hiervoor mogelijkheden schept in de Erfgoedwet en de Arboregels. [Nieuwsbericht provincie Noord-Holland]

Brief kustprovincies aan Rijk (download)

Video: Wegspoelende schatten in de Waddenzee

Gepubliceerd op 11 mei 2017 door Provincie Noord-Holland

Bijschrift video: Het zeventiende-eeuwse Palmhoutwrak dat voor de kust van Texel ligt bevat een unieke lading. De vondst vertelt een groot verhaal. Het aantal objecten en de diversiteit is indrukwekkend. Een deel van de kledingstukken die de duikers vonden in het scheepswrak is waarschijnlijk van niet-westerse herkomst. Het Palmhoutwrak en tientallen andere wrakken worden bedreigd door erosie en dreigen voorgoed te verdwijnen.

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl