Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Onzekerheid over toekomst puls visserij

Onzekerheid troef over de toekomst van de puls visserij. Als protest zou Nederland zich gister – donderdag 11 mei – van stemming onthouden in de Landbouw- en Visserijraad over de nieuwe verordening Technische Maatregelen. Onder druk van de Tweede Kamer werd dat een krachtigere tegenstem. In het voorstel van de Europese Commissie is algemene toelating van de puls visserij geschrapt.

Het leek allemaal in kannen en kruiken te zijn: het Europese verbod op puls visserij zou als het aan de Europese Commissie ligt opgeheven kunnen worden. Maar dat blijkt niet acceptabel voor Frankrijk en Denemarken. In de nieuwe verordening Technische Maatregelen werd het voorstel voor toelating van de puls visserij daarom weer teruggebracht naar de bestaande regeling. Dat betekent dat maximaal vijf procent van de boomkorvloot uitgerust mag worden met de puls, schreef EZ-staatssecretaris Van Dam vorige week aan de Tweede Kamer.

Paniek in de puls visserij. Het Bestuurlijk Platform Visserij stuurde afgelopen weekend een brandbrief aan Van Dam om alles op alles te zetten voor de toekomst van de puls visserij, en desnoods met een krachtige stemverklaring tegen het voorstel in de Visserijraad te stemmen.

De ontwikkelingen in Brussel zijn niet positief voor de puls vloot. Maar Van Dam zei dinsdagavond in de Tweede Kamer zich te zullen blijven inzetten en hopelijk nog te kunnen bijsturen en andere afspraken maken. Wanneer de verordening Technische Maatregelen straks ongewijzigd wordt bekrachtigd, betekent dat dat besluitvorming over algemene toelating wordt overgelaten aan de regio, de gezamenlijke Noordzeelanden. Dan zal instemming nodig zijn van alle betrokken lidstaten, dus ook van Frankrijk en Denemarken. Een zeer moeilijk traject dus, schat Van Dam in.

Gelet op het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie ligt het niet aan de Nederlandse inzet, bezwoer Van Dam in de Tweede Kamer. Met name D66 toonde zich kritisch op dat punt, wat de staatssecretaris niet over zijn kant liet gaan. Van Dam heeft persoonlijk gesproken met de Franse en Deense collega’s, de leiders in het verzet tegen de puls visserij.

Gelet op het duurzame karakter van de innovatieve puls visserij vindt Van Dam algemene toelating van de puls visserij meer dan logisch. ,,Maar het loopt stuk op weerstand bij lidstaten’’, aldus Van Dam. Voor die weerstand ziet de staatssecretaris twee redenen: de moderne Nederlandse vloot vist concurrerend, en – ook in de eigen spiegel kijkend – Nederland is wel erg voortvarend geweest met toestemming vragen voor extra ontheffingen.

De Raad nam gister een standpunt in over het voorstel van de Europese Commissie. Dat betekent niet dat de verordening Technische Maatregelen nu een feit is. De stemming in de Raad betreft de inzet in de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Besluitvorming vindt na de zomer plaats. Duidelijk is wel dat er voor de puls slechts beperkte steun is van andere lidstaten. Het Europees Parlement moet zijn positie nog bepalen, maar kritische geluiden kunnen worden verwacht.

Tegenstem

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer heeft woensdagmiddag neen motie van ChristenUnie-kamerlid Eppo Bruins aangenomen om in Europa tégen de inperking van de Nederlandse puls visserij te stemmen. De motie was mede ingediend door PVV, SGP, VVD, CDA en D66.

Minstens de helft van de Nederlandse puls vergunningen dreigt te verdwijnen, in het slechtste geval blijven slechts 22 vergunningen over als het voorstel van de Europese Raad van Ministers door zal gaan. Staatssecretaris Van Dam was plan zich te onthouden van stemming, maar zei na de aangenomen ChristenUnie-motie alsnog tegen te stemmen.

Eppo Bruins: ,,Het is een bizarre ontwikkeling: de puls techniek valt onder duurzame innovatie, maar wordt toch grotendeels onmogelijk gemaakt vanuit Brussel. De bijvangst neemt door deze techniek fors af, de zeebodem wordt ontzien en er wordt de helft brandstof bespaard. Juist de Nederlandse sector, die vooroploopt in duurzame innovatie, wordt hierdoor keihard geraakt. Ik wil dat Nederland een krachtig geluid laat horen. Het mag niet gebeuren dat de Franse lobby gaat winnen ten koste van de Nederlandse vissers.”

,,Ik ben buitengewoon teleurgesteld dat het voorzitterschap lidstaten tegemoet is gekomen die bezwaren hebben tegen de puls techniek. Kern van het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de visserij wordt gestimuleerd te innoveren en te verduurzamen. De puls techniek is een duurzame innovatie. Met het voorstel voor de algemene oriëntatie wordt het voor Nederland zeer lastig om in het vervolgtraject algemene acceptatie van de puls techniek te bewerkstelligen. Dat werpt een onnodige belemmering op voor deze duurzame innovatieve vistechniek. Ik zal mijn ongenoegen hierover tijdens de Raad duidelijk kenbaar maken’’, schrijft Van Dam aan de Tweede Kamer. ,,Daarbij zal ik wijzen op het onderzoek dat de afgelopen jaren is gedaan met positieve resultaten: vermindering van bodemberoering en brandstofgebruik en betere selectiviteit. Ik zal ook wijzen op het aanvullende onderzoek dat nog plaatsvindt om negatieve effecten op het mariene ecosysteem uit te sluiten. Mijn inzet is dat de puls moet worden toegelaten wanneer uit het aanvullende onderzoek naar voren komt dat de puls geen significante negatieve effecten heeft. Die garantie wil ik nu in de regelgeving terugzien. Ook buiten de Raad blijf ik tijdens bilaterale gesprekken aandacht vragen voor dit voor de Nederlandse visserijsector belangrijke dossier.’’

Elektrisch vissen is in de EU verboden. Voor de puls visserij in uitsluitend de zuidelijke Noordzee is een ontheffing mogelijk. Formeel is dat voor maximaal 5 procent van de boomkorvloot. Voor Nederland betreft dat 22 ontheffingen (garnalenvloot meegerekend). In het kader van onderzoek respectievelijk een pilot met het oog op de discardban heeft Nederland eerst 20 (in 2011) en daarna (in 2014) nog eens 42 extra ontheffingen voor puls visserij bedongen. In totaal dus 84. De extra ontheffingen zijn tijdelijk. Die laatste categorie loopt formeel in 2019 af. De hoop en verwachting was en is dat tegen die tijd het Europese verbod op elektrisch vissen op basis van onderzoek opgeheven zou zijn. Puls kotters onder Britse en Duitse vlag vallen onder de 5-procentregeling in die lidstaten. [Bron: Visserijnieuws.nl]

 

Luister hier naar Van Dam over de puls visserij na de Agriculture en Fisheries Council van donderdag

...

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl