Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Rijkswaterstaat wijzigt scheepvaartroutes voor Nederlandse kust

In de nacht van 31 mei op 1 juni 2017 wijzigen de scheepvaartroutes ten zuiden van Rotterdam en voor de kust van Zeeland en België. Nederland en België hebben intensief samengewerkt in de voorbereiding en uitvoering van deze ingrijpende wijziging.

De routes worden aangepast vanwege de komst van windparken in dit deel van de Noordzee en om de veiligheid van het scheepvaartverkeer te optimaliseren. Ook verbetert hierdoor de bereikbaarheid van de mainports. Daarnaast vergroot Rijkswaterstaat de huidige anker- en beloodsingsplaatsen langs het Zuidelijk deel van de Nederlandse Noordzeekust. Met de nieuwe routering ontstaat een doorgaand vaarwegenstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland en wordt de doorstroming naar havens verbeterd.

Het omzetten van de oude- naar de nieuwe situatie is een complexe operatie die in enkele dagen wordt gerealiseerd. Om de nieuwe scheepvaartroutes aan te geven, verlegt Rijkswaterstaat in de laatste week van mei 2017 de boeien in het Nederlandse deel van de Noordzee, ook in België worden de boeien verlegd. De oude scheepvaartroutes blijven van kracht tot het omslagpunt op 1 juni 2017, 02.00 uur lokale tijd. De scheepvaart wordt voor, tijdens en vlak na de wijzigingen intensief geïnformeerd via scheepvaartberichten.

Informeren gebruikers

De afgelopen maanden hebben Nederland en België de zeekaarten laten aanpassen en nationale- en internationale gebruikers van de Noordzee geïnformeerd. De verkeersbegeleiding van de Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit (GNA) zal het verkeer op zee in de dagen rond de wijziging extra informeren en begeleiden. Ook staat –zoals altijd- de Kustwacht vanuit het Kustwachtcentrum paraat om te assisteren met de inzet van vaartuigen of hulp vanuit de lucht.

Veilig en efficiënt

De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Op het Nederlands deel van de Noordzee vinden 260.000 scheepsbewegingen per jaar plaats, het Belgische deel is goed voor een extra 100.000 bewegingen. 55% van deze schepen heeft een directe relatie met havens in Nederland en/of België. De toenemende drukte op zee vraagt om zorgvuldige ruimtelijke planning, zeker met de komst van windparken in het windenergiegebied Borssele (2019) en de bestaande en nog te bouwen windparken in het Belgische gebied, grenzend aan windenergiegebied Borssele. Naast scheepvaart en windparken wordt de Noordzee ook gebruikt voor offshore activiteiten, visserij, zandwinning, kustbescherming, Defensie, kabels en leidingen en zijn er aangewezen natuurgebieden. [Nieuwsbericht Rijkswaterstaat 24 mei 2017]

Rijkswaterstaat wijzigt scheepvaartroutes voor Nederlandse kust, foto Rijkswaterstaat

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl