Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
  
 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Bezoekers
Twee kotters vissen voor pulsonderzoek

Begin juni hebben schippers en bemanningen van de boomkorkotter HD 29 en de pulskotter UK 227 een belangrijke bijdrage geleverd aan het meerjarige pulsonderzoek. Beide schepen hebben op een vooraf aangewezen locatie op het Friese front een stuk bevist.

Onderzoekers op het onderzoeksschip Pelagia namen voor en na het vissen monsters van de zeebodem. Dit veldonderzoek heeft als doel om kennis te ontwikkelen over het effect van het pulstuig op het benthische ecosysteem (zeebodem en bodemleven).

Stormachtige weersomstandigheden

Het onderzoek is volgens de vissers en volgens de onderzoekers naar tevredenheid verlopen. Na het nemen van de monsters heeft de Pelagia enige tijd stil moeten liggen vanwege het stormachtige weer. Dat bood de mooie gelegenheid voor de onderzoekers extra monsters te nemen om te onderzoeken wat het effect op het bodemleven is van natuurlijke verstoring door storm. Het zal nog enige tijd duren voor de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Meerjarig pulsonderzoek

Het onderzoek naar het effect van puls op het benthische ecosysteem is één van de deelonderzoeken van het meerjarige pulsonderzoek, dat wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit, Wageningen Marine Research en het NIOZ. Dit projectonderdeel vormt het promotieonderzoek van de Amerikaanse onderzoeker Justin Tiano die bij het NIOZ in Yerseke gestationeerd is.

Het meerjarige pulsonderzoek heeft als doel om te onderzoeken wat de impact is van de Nederlandse transitie van de boomkor naar de puls. In 2019 moet dit resultaten opleveren op basis waarvan beleidsmakers en politici kunnen besluiten over de toekomst van de puls. In de werkgroep onderzoek puls wordt over dit onderzoek overlegd tussen de Nederlandse Vissersbond, VisNed, PO Wieringen, Wageningen Marine Research, Stichting de Noordzee en het Ministerie van Economische Zaken. De Nederlandse Vissersbond en VisNed waren verantwoordelijk om kotters te vinden die aan het onderzoek wilden deelnemen.

Laboratorium en veldwerk

Naast promovendus Justin Tiano is onderzoeker Pim Boute als onderzoeker aangenomen binnen het onderzoeksproject. Boute ontwikkelt kennis – door middel van laboratorium- en veldonderzoek – over het effect van puls op verschillende mariene organismen. WMR brengt het visgedrag van de pulsvloot in kaart.

Sectorbijdrage aan onderzoek

De Nederlandse Vissersbond bedankt de UK 227 en de HD 29 voor hun belangrijke bijdrage namens de visserijsector. Behalve de UK 227 en de HD 29 dragen alle kotters met een Nederlandse pulsontheffing bij aan het meerjarige pulsonderzoek, door per trek de samenstelling van de vangst te noteren. Deze dataverzameling zorgt dat de onderzoekers op kleine schaal informatie krijgen over de vangsten met het pulstuig.

Meer informatie

De Nederlandse Vissersbond heeft er vertrouwen in dat de resultaten van het pulsonderzoek in de toekomst zullen aantonen dat puls een verantwoorde vismethode is en dat dit in de toekomst de besluitvorming voor toelating van de puls zal helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brita Trapman of Durk van Tuinen, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 15 juni 2017]

Twee kotters vissen voor pulsonderzoek

 

 

Zoeken
Translate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl