Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
NVWA vraagt aandacht voor traceringsverplichtingen

Visafslagen en visserijsector herkennen zich niet in het beeld dat de NVWA schetst na recente inspecties op de naleving van de traceringsverplichtingen in de visketen. De visafslagen gaan graag in overleg met de NVWA om eventuele tekortkomingen op te lossen.

Visserijproducten moeten in alle stadia van de productie, de verwerking en de distributie traceerbaar zijn, van de vangst tot en met de detailhandel. Hiermee kan aangetoond worden dat deze visserijproducten afkomstig zijn van gereglementeerde en geregistreerde visvangsten.

De traceringsverplichtingen voorzien in het transparant maken van de herkomst van vis in alle stadia van de visketen en het verstrekken van informatie aan de consument. Afgelopen maanden heeft de NVWA een zogenoemde tracerings-nulmeting gedaan in de visketen, om een beeld te krijgen van de naleving van de traceringsverplichtingen die gelden voor elke marktdeelnemer, van aanvoer tot en met de handel.

De NVWA heeft naar buiten gebracht dat vissers niet alle gegevens die conform de Controleverordening 1224/2009 gegeven moeten worden tijdig worden verstrekt aan de afslag of de eerste koper. Gegevens over vangstmethode en vangstgebied moeten ook verstrekt worden, om verder in de visketen aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Met betrekking tot de visafslagen constateert de NVWA: ,,Niet alle vereiste gegevens van artikel 58 van de Controleverordening 1224/2009, die noodzakelijk zijn verderop in de visketen, worden ingewonnen en meegegeven aan de eerste koper. Verder bleek dat bij een aantal afslagen de gegevens nog niet of onvolledig door middel van een elektronische drager beschikbaar worden gesteld.’’ Visverwerkers en vishandelaren beschikken daardoor volgens de NVWA niet over alle vereiste traceringsgegevens en kunnen deze dan ook niet doorgeven aan de volgende schakels in de keten.

>>> Lees hier verder op Visserijnieuws.nl <<<

...

Kisten schol in de afslag van Stellendam, met briefjes

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl