Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Vissers voor onderzoek gezocht

Welke verschillen zijn er in de vangstsamenstelling van het garnalenpulstuig vergeleken met de conventionele visserij met de garnalenkor. Hoe kunnen we de selectiviteit van de garnalenpuls verder verbeteren?

Dit zijn vragen die beantwoord moeten worden in het onderzoeksproject Garnalenpuls-selectiviteit. Voor dit project worden garnalenvissers gezocht die in nauwe samenwerking met de onderzoekers dit onderzoek willen uitvoeren.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een samenwerkingsverband van Wageningen Marine Research (WMR), het Belgische Instituut voor Landbouwen Visserijonderzoek (ILVO) en het Duitse Thünen-Institute of Baltic Sea Fisheries opdracht gegeven het Onderzoek Garnalenpuls- selectiviteit uit te voeren.

Het onderzoek moet de volgende vragen beantwoorden:

•Verschillen de beide tuigtypen onderling in de hoeveelheden vangsten van marktwaardige garnalen?

•Verschillen de beide vistuigen onderling in hoeveelheden bijvangsten in de vorm van ondermaatse garnalen, vissen en bodemleven (benthos)?

•Worden eventuele verschillen beïnvloed door de vislocatie en de tijd van het jaar?

•Hoe kan de selectiviteit van de garnalenpuls verder ontwikkeld en verbeterd worden?

De resultaten van onderzoek zijn belangrijk voor het beheer van de garnalenvisserij. Zo moet onder andere worden beoordeeld of de garnalenpulsvisserij toelaatbaar is in de Natura 2000 gebieden, en zijn de resultaten van belang voor de onderbouwing van een algemene toelating van het garnalenpulstuig. Het is de bedoeling dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een groep van vijf vissers die met de garnalenpuls gaan vissen en vijf conventionele vissers. Bij Nederlandse garnalenvissers viel hiervoor deze week een uitnodiging op de deurmat. Het onderzoek maakt gebruik van de gegevens die worden verzameld tijdens de garnalenvisserij.

De garnalenpulsvissers én de conventionele garnalenvissers zullen gedurende een periode van maximaal twaalf aaneengesloten maanden voor elke trek hun totale vangsthoeveelheid en de vangst van maatse garnalen meten en noteren (self-recording). De garnalenpulsvissers nemen daarnaast gedurende drie weken per kwartaal deel aan een stuurboord- bakboord vergelijking. Dit betekent dat zij gelijktijdig met een pulstuig en een traditioneel garnalentuig vissen.

Tijdens het vergelijkend vissen verzamelen de pulsvissers monsters die ze bij terugkomst afgeven bij de visafslag. Daar worden de monsters opgehaald voor analyse. In de derde week komen twee onderzoekers aan boord om het vergelijkend onderzoek uit te voeren.

Instemming

Voor een optimaal en zo breed mogelijk inzetbaar onderzoeksresultaat moeten zoveel mogelijk relevante Natura 2000 gebieden met enige regelmaat bevist worden met garnalenpulstuigen. De garnalenpulsvisserij is in Natura 2000 gebieden niet toegestaan. Voor de onderzoeksmatige

pulsvisserij wordt een instemming aangevraagd om in deze gebieden te mogen vissen. De instemming is gekoppeld aan een visplan voor het onderzoek, wat in overleg met de garnalenpuls deelnemers tot stand zal komen. Buiten het onderzoeksvisplan is de garnalenpulsvisserij binnen de Natura 2000-gebieden dus niet toegestaan. De NVWA zal via controle op de black-boxdata toezien op de naleving.

Vissers kunnen zich tot uiterlijk 28 augustus aanmelden voor het onderzoek door het aanmeldformulier bij de brief met de uitnodiging tot deelname naar WMR te sturen. Op basis van de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt, waarbij onder andere wordt gekeken naar een goede spreiding van de garnalenvisserij over de gebieden en in de tijd. Met elk van de geselecteerde deelnemers gaat WMR een contract aan.

Voor de garnalenpuls-deelnemers wordt een onderzoeksvisplan voor de Natura 2000-gebieden gemaakt en de benodigde instemming om in deze gebieden onderzoeksmatig te vissen aangevraagd. Zodra de instemming is verleend, de contracten getekend en de bemanningen zijn geïnstrueerd, kan het onderzoek starten.

Bent u garnalen(puls)visser, heeft u onverhoopt geen uitnodiging tot deelname ontvangen en heeft u belangstelling om mee te doen aan het onderzoek, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met WMR: Nathalie Steins, telefoon 0317 48 70 92 of nathalie.steins@wur.nl [Bron: Visserijnieuws.nl]

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl