Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Makreel TAC 2018 vastgesteld

De kuststaten EU, Noorwegen en Faeröer hebben de makreel-TAC 2018 vastgesteld op 816.797 ton. Dat is 20 procent minder dan de TAC voor dit jaar. ICES adviseerde bijna een halvering van de TAC. Onbegrijpelijk, vindt de sector.

Het makreelbestand is in economisch opzicht veruit het belangrijkste visbestand in het Noordoost-Atlantisch gebied. Het paaibestand is ook volgens de wetenschappers van ICES deze eeuw sterk toegenomen. De laatste tien jaar zijn er steeds goede jaarklassen. Hoewel de visserijsterfte de laatste tien jaar gedaald is blijft deze wel boven een visserijsterfte (F) die voor het duurzame niveau van MSY wenselijk wordt geacht.

ICES heeft daarentegen het paaibestand van 2016 naar beneden bijgesteld en schat in dat het paaibestand van 2016 naar 2017 verder is achteruitgegaan. Dat verklaart volgens ICES het advies om in 2018 niet meer dan 550.948 ton te vangen, terwijl de overeengekomen TAC voor 2017 1.020.996 ton was.

Voorzitter Gerard van Balsfoort van de PFA noemt het vorige maand door ICES afgegeven advies een verrassing in negatief opzicht. ,,Er wordt heel wat onderzoek gedaan naar dit bestand, dat nog steeds zeer omvangrijk is en ver boven de veilige grenzen zit. Desondanks adviseert ICES dat we in 2018 de visserij met bijna de helft zouden moeten verminderen. Dit wordt niet begrepen door de sector.’’

Ook in de vorige week door de drie kuststaten EU, Noorwegen en de Faeröer afgesproken nieuwe managementstrategie voor de komende jaren zit een regel dat een TAC van jaar tot jaar niet meer dan een bepaald percentage mag stijgen of dalen zolang het paaibestand boven het veilige niveau van de grenswaarde MSY Btrigger zit. In dat geval kan de verlaging van de TAC maximaal 20 procent zijn (en de verhoging maximaal 25 procent). Deze situatie doet zich nu voor, waardoor de drie partijen die sedert 2014 samenwerken in het makreelmanagement (EU, Noorwegen en de Faeröer) hebben besloten de TAC voor 2018 te zetten op de TAC van 2017 minus 20 procent: van 1.020.996 ton in 2017 naar ruim 816.000 ton in 2018. Van Balsfoort: ,,Een andere uitkomst zat er niet in zonder als visserijmanagers de geloofwaardigheid te verliezen.’’

Van deze totale TAC kan de EU 402.596 ton verdelen over de lidstaten. Van de TAC gaat 103.000 ton naar de Faeröer en 183.857 ton naar Noorwegen, terwijl 15 procent apart gezet wordt voor derde kuststaten die niet aan de onderhandelingen deelnamen, in feite IJsland, Rusland en Groenland. De drie partijen hebben ook afspraken gemaakt over wederzijdse toegang tot elkaars wateren voor de makreelvisserij, inspecties van de aanlandingen en monitoring, controle en surveillance van visserijactiviteiten.

Europees visserijcommissaris Karmenu Vella was positief over de overeenkomst voor dit zo belangrijke visbestand, die volgens hem zowel goed is voor de bescherming van het makreelbestand als voor de stabiliteit voor de pelagische industrie.

Strategie

Hoewel er geen managementstrategie is overeengekomen door alle partijen die bij de makreelvisserij betrokken zijn, hebben de kuststaten EU, Noorwegen en de Faeröer sinds 2014 wel een overeenkomst voor het beheer van deze stock, plus een onderlinge quotaverdeling van de TAC, waarbij ze 15,6 procent reserveren voor de niet aangesloten kuststaten IJsland, Groenland en Rusland.

Omdat ICES begin dit jaar een benchmark heeft uitgevoerd voor makreel zijn (onder andere) de referentiepunten veranderd. Ook heeft ICES een separaat advies gegeven voor een aangepaste managementstrategie. Dat hebben de drie kuststaten meegenomen in de nieuwe managementstrategie (is eigenlijk langetermijn beheerplan).

Uitbreiding

Wat zegt de sector zelf over het makreelbestand? ICES rangschikt dit in de sheet van haar advies onder ‘information from stakeholders’. De laatste negen jaar treffen de vissers grote scholen makreel over het hele verspreidingsgebied, dat zowel naar het zuiden als het noorden uitgebreid is. De sector maakt daaruit op dat het bestand sterk is gegroeid. Ook wordt door de sector een goed (bovengemiddeld) recruitment vastgesteld, vooral in 2014 en 2015, maar niet in 2016.

Makreel wordt ook in substantiële hoeveelheden gevangen in niet op makreel gerichte visserijen en op locaties waar de makreel de laatste jaren niet meer gevangen was, bijvoorbeeld bij de haringvisserij in de Noordzee. Deense vissers hebben vangsten van paaiende makreel gerapporteerd in de visserij op zandspiering. In 2017 begon de belangrijkste paaitrek (van de westelijke component) eind januari, wat drie weken later is dan normaal. [Bron: Visserijnieuws.nl]

De kuststaten EU, Noorwegen en Faeröer hebben de makreel-TAC 2018 vastgesteld op 816.797 ton

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl