Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Vella bij NSAC: “Noordzeevisserij Europees koploper duurzaamheid”

De inspanningen en opofferingen die de Noordzee-visserijvloten hebben gedaan, hebben ervoor gezorgd dat de Noordzee koploper is in de ontwikkeling van duurzame visserij.

Die lovende en aanmoedigende woorden sprak Eurocommissaris Karmenu Vella tijdens de bijeenkomst van de Noordzee Adviescommissie NSAC op Malta op woensdag 4 oktober. Durk van Tuinen was hierbij namens de Nederlandse Vissersbond aanwezig.

Daarmee herhaalde Vella de woorden die hij eerder in Brussel sprak bij het seminar over de stand van visbestanden en de visserij-economie. Vella benadrukte dat het Europees visserijbeleid aandacht moet houden voor regionalisatie (aparte benadering van Oostzee, Noordzee en Middellandse Zee, red.). Per gebied zijn er andere situaties in de visserijpraktijk waarmee men rekening moet houden. In de afgelopen tijd is er teveel beleid gemaakt gericht op Europese visserij als één geheel. Vella benoemt dat de Noordzee een koploper is voor het behalen van duurzame visserij, het doel van het Europees beleid.

Knelpunten op de Noordzee

Ook in de Noordzee zijn er knelpunten geweest, zoals enige jaren geleden met de kabeljauw. Maar dit bestand herstelt geleidelijk en dat laat zien dat het beleid werkt. Vella erkent de problematiek qua selectiviteit in de gemengde visserij voor de Noordzee. Toch moet er hard gewerkt worden aan verbeteringen van met name de selectiviteit, aangezien de maatschappij dat van de visserij vraagt.

Sturen op wetenschappelijk bewijs

Vella benadrukte dat in het Europese beleid wordt gestuurd op wetenschappelijk bewijs. Hij zei niet af te gaan op woorden van NGO’s of sectorpartijen. Deze opmerking maakt hij naar aanleiding van de actie van de Franse milieuorganisatie BLOOM, die bij de Europese Commissie protest heeft aangetekend tegen de Nederlandse puls visserij. De relatie tussen visserij en wetenschap moet verder worden geoptimaliseerd en het visserijfonds EFMZV biedt daar ook de middelen voor.

Vangstmogelijkheden

Voor wat betreft het bepalen van de vangstmogelijkheden levert wetenschappelijk instituut ICES advies over de biologische bandbreedtes. Volgens Vella moet de politiek het sociaaleconomische aspect inbrengen en de NGO’s kunnen dan hun zienswijze leveren qua ecologie. Op deze manier geeft je optimaal invulling aan flexibiliteit.

Ecosysteem benadering volgens FMSY

Na Vella gaf wetenschapper Henrik Sparholt een presentatie over de ecosysteem (FMSY) benadering. De basis van dit onderzoek is dat er situaties zijn waarbij de visserijintensiteit kan worden verhoogd als een bestand te omvangrijk wordt. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast in de Barentszzee, waar bij te hoge kabeljauwbestanden de visserijintensiteit wordt verhoogd. Als dat niet gebeurd kan een bestand ook van natura verminderen door bijvoorbeeld kannibalisme. Het FMSY-systeem is alleen lastiger toe te passen voor gemengde visserijen. Ook aan bod kwamen uitlatingen van NGO’s die beweren dat bijna de helft van de bestanden in de Noordzee wordt overbevist. Een grote groep wetenschappers heeft juist vastgesteld dat er nagenoeg geen overbevissing meer bestaat in de Noordzee en dat sommige soorten wellicht beter meer bevist kunnen worden.

Updates

Diverse werkgroepen van de NSAC gaven terugkoppeling over hun vorderingen. Daarbij kwam het plan van Tennet om een energiedistributie-eiland aan te leggen op de Doggerbank aan de orde. Een ander interessant nieuwtje was dat er overlevingsproeven zijn uitgevoerd in het Skagerak met de tuigen bordentrawl (ottertrawl) en Danish seine. Deze proef was gericht op het vaststellen van de overleving van schol en de eerste resultaten zijn positief [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 5 oktober 2017]

Ontwerp energiedistributie-eiland inclusief luchthaven op de Doggerbank

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl