Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Commissievoorstel vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en Noordzee 2018

In de aanloop naar de Visserijraad van december, waar de lidstaten de vangstquota in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor volgend jaar zullen overeenkomen, komt de Commissie vandaag met een voorstel voor een duurzame visserij.

De Commissie komt vandaag met een voorstel voor de vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2018. De Commissie doet een voorstel voor quota voor 78 bestanden: voor 53 daarvan worden de quota verhoogd of blijven zij stabiel, terwijl voor 25 bestanden de quota worden verlaagd. De vangstmogelijkheden, ook wel TAC's (total allowable catches) genoemd, worden vastgelegd voor de meeste commerciële visbestanden in de vorm van quota. Zij zorgen ervoor dat de visserijsector een optimale hoeveelheid vis kan bovenhalen zonder dat de gezondheid van de visbestanden daaronder te lijden heeft. De belangrijkste visbestanden nemen in omvang toe – vooral tong in de Noordzee, noordelijke heek en zuidelijke horsmakreel – en ook de winstgevendheid van de visserijsector gaat in stijgende lijn, met een geschatte winst van 1,5 miljard euro voor 2017.

Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: "Sommige van de belangrijkste visbestanden van de EU zijn nu gezonder en omvangrijker, wat de winstgevendheid van onze vloot ten goede komt. Het doorzettingsvermogen van de vissers en de verantwoorde visserijbeheersbesluiten leveren het bewijs dat duurzaamheid en rentabiliteit goed samen kunnen gaan. Toch is er op dit moment geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid. Wij moeten ons onverminderd samen inspannen om onze zeeën en oceanen te beheren op een manier die gunstig is voor het milieu, de economie en de toekomstige generaties."

De EU heeft de laatste jaren veel vooruitgang geboekt: 44 bestanden worden nu bevist op het niveau van de maximale duurzame opbrengst (maximum sustainable yield of MSY). In 2009 waren dat er nog maar 5. In het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid moeten alle bestanden tegen 2020 op een duurzaam niveau worden bevist. Daarbij wordt rekening gehouden met sociaaleconomische en ecologische factoren. Aangezien de bindende deadline van 2020 nadert, blijft er nog maar weinig ruimte om niet-duurzame quota vast te stellen. De Commissie werkt samen met de lidstaten om de vissers tijdens deze overgang te steunen.

Het voorstel van vandaag zal tijdens de Visserijraad van december (op 11 en 12 december in Brussel) worden ingediend ter bespreking en besluitvorming door de lidstaten. Het is de bedoeling dat het met ingang van 1 januari 2018 van toepassing wordt.

>>> Klik hier voor het persbericht van vandaag [7 nov.] meer informatie en de tabellen <<<

...

Commissievoorstel voor de vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2018

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl