Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Bezwaren VisNed tegen windparken op zee afgewezen

De bezwaren die VisNed heeft aangevoerd tegen het aanwijzen door Economische Zaken van twee gebieden voor windparken op zee zijn door de Raad van State afgewezen.

VisNed had aangevoerd dat de gevolgen van deze kavelbesluiten voor de kottervissers onvoldoende in kaart zijn gebracht, en kan zich niet vinden in de conclusie dat de kavelbesluiten beperkt negatieve gevolgen voor de kottervisserij hebben. Verder vindt VisNed dat vissers die nu vissen op de plekken van de voorziene windparken onevenredig zwaar worden getroffen.

De RvS gaat hierin niet mee. Beide kavels beslaan ongeveer 0,26 procent van het Nederlandse Continentale Plat en daaruit volgt volgens de Rvs dat de beperking van het bevisbare oppervlak gering is, net als het effect van verplaatsing. Wat VisNed heeft aangevoerd met betrekking tot het belang van individuele kottervissers in het gebied, leidt volgens de RvS niet tot de conclusie dat de minister van EZ de gevolgen voor hen en eventuele alternatieven nader had moeten onderzoeken. Ook hebben de vissers tot 2021 de tijd om andere vislocaties te zoeken.

De kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust Zuid maken het mogelijk om binnen de begrenzing van deze kavels windparken te realiseren. Per kavel kunnen maximaal 63 windturbines worden gebouwd met een maximum tiphoogte van 251 meter boven zeeniveau. De kortste afstand van deze kavels tot de kust van Noordwijk en Katwijk is 22,2 kilometer [Bron: Visserijnieuws.nl]

Bezwaren VisNed tegen windparken op zee afgewezen

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl