Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Impactreductie door innovatieve puls techniek: BENTHIS eindrapport

Wageningen Marine Research (WMR) heeft het eindrapport gepubliceerd van het BENTHIS-onderzoek. Eén van de constateringen is dat in de platvisvisserij de overgang van boomkor naar pulstuig de impact op de zeebodem met zo’n 50 procent vermindert.

Technologische innovaties kunnen de impact van de visserij op de zeebodem verminderen. “Met de BENTHIS-methode hebben we laten zien dat in de platvisserij met de overgang van de boomkor met wekkers naar de pulskor met elektroden de verstoring van de zeebodem met zo’n 50 procent vermindert”, zegt onderzoeksleider professor Adriaan Rijnsdorp op de website van Wageningen Marine Research. “Dit komt door de lagere vissnelheid, waardoor er minder zeebodemoppervlak wordt bevist en door de verminderde penetratie.”

Ecologische, sociale, politieke, technologische en economische drijfveren spelen mee bij de verdere ontwikkeling van een duurzamere visserijtechnieken. Benthis heeft vastgesteld wat hierbij de kritische succesfactoren zijn. Voorop staat de samenwerking tussen vissers, vistuigleveranciers, beleidsmakers, wetenschappers en de maatschappij.

Eindrapport BENTHIS beschikbaar

Een groep Europese onderzoekers heeft onder leiding van Wageningen Marine Research een methode ontwikkeld om de impact van verschillende vistuigen op de zeebodem te bepalen. Samen met de visserijsector is onderzocht met welke technische innovaties de impact op de zeebodem kan verminderen.

De projectgroep heeft informatieve animatiefilmpjes ontwikkeld die de resultaten van het onderzoek uitleggen.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het vijfjarige Europese onderzoekproject BENTHIS, waaraan 33 partners uit twaalf Europese landen hebben deelgenomen. De beoordelingsmethodiek die de onderzoekers hebben ontwikkeld wordt inmiddels door ICES gebruikt om de impact van de sleepnetvisserij te monitoren en de EU en lidstaten te adviseren.

Meer dan één derde deel van Europese wateren niet bevist

De onderzoekers hebben in kaart gebracht hoeveel procent van de Europese zeebodem wordt bevist. In de Europese wateren blijkt de visserijactiviteit behoorlijk geconcentreerd te zijn: 90 procent van alle visserij vindt op 45 procent van de Noordzeebodem plaats en 37 procent van de zeebodem wordt helemaal niet bevist. In de dynamische gebieden langs de Nederlandse kust en in de zuidelijke Noordzee – waar de zeebodem veel wordt omgewoeld door sterke stroming en stormen – heeft de sleepnetvisserij geen aantoonbaar negatief effect op de variëteit aan bodemdieren. Op stabielere gronden met hard substraat en meer gevoelige bodemsoorten is wel impact op de soortenrijkdom vastgesteld. De BENTHIS methodiek maakt het mogelijk om deze impact per type bodemtuig te kwantificeren.

Innovatie

Ecologische, sociale, politieke, technologische en economische drijfveren spelen mee bij de verdere ontwikkeling van een duurzamere visserijtechnieken. Benthis heeft vastgesteld wat hierbij de kritische succesfactoren zijn. Voorop staat de samenwerking tussen vissers, vistuigleveranciers, beleidsmakers, wetenschappers en de maatschappij.

Meer informatie

Download het eindrapport (Engels, pdf 1,8 Mb)

Lees meer over het Benthis-project. [Nieuwsbericht NVB 14 december 2017]

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl