Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Vissen laten migreren doe je niet alleen

Om te paaien en zich voort te planten, zwemmen palingen van zout naar zoet water én weer terug. Ook in Zuid-Holland, vanuit de Noordzee door de Nieuwe Waterweg en vervolgens via de Oude Maas naar het Spui.

Wateren die van het waterschap, de gemeente en de provincie zijn. Dat vraagt om samenwerken.

Kaderrichtlijn Water Vispassages

Twee tot drie jaar: zo lang doet een babypaling erover om zoetwater te bereiken. Vooral het laatste deel van de 6000 km lange oversteek is niet zonder obstakels. Als de vis eenmaal de Nederlandse rivieren heeft bereikt en het laatste deel van de tocht aflegt richting de binnenwateren, wachten hem nog enkele uitdagingen. ‘Gemalen bijvoorbeeld. Als vissen daar al doorheen komen, is het vaak niet heelhuids’, legt Priscilla Veenstra uit. Als projectmanager Kaderrichtlijn Water Vispassages bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid zorgt ze dat vissen hun paaigebieden zonder kleerscheuren bereiken.

Visvriendelijk

Concreet betekent dat dat Veenstra zich ervoor inzet de overgangen tussen Rijkswater en regionale wateren in de regio vispasseerbaar te maken. Zodat vissen zich kunnen voortplanten en bedreigde vissoorten zoals de paling beschermd worden. Hoe dat er in de praktijk aan toegaat? ‘Er zijn meerdere manieren om knelpunten op te lossen', licht Veenstra toe. ‘We zorgen bijvoorbeeld dat vissen om een gemaal heen kunnen zwemmen of we vervangen de bestaande pompen van een gemaal door visvriendelijke pompen. Die hebben meer ruimte tussen de schoepen en draaien langzamer.’

Samenwerking noodzakelijk bij vismigratie

‘De wateren waardoor de vissen zwemmen zijn niet allemaal van Rijkswaterstaat. Dat maakt de vis natuurlijk niets uit, maar voor ons betekent het dat samenwerking noodzakelijk is', weet Veenstra. Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de hoogheemraadschappen van Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en waterschap Hollandse Delta. Dat zijn de overheden die samen om tafel zitten. ‘In de werkgroep delen we kennis met elkaar. We weten bijvoorbeeld nog niet hoe de vis precies door de wateren migreert en of de vispassages optimaal werken. Door ons daar samen over te buigen, weten we steeds meer over het migratiegedrag van de vissen en de effectiviteit van vispassages, zodat we goed kunnen bepalen waar we de vis het meest mee helpen. Het passeerbaar maken van extra barrières, of het verbeteren van bestaande passages?’

Samenwerking vismigratie beklonken

In de praktijk draait de samenwerking al op volle kracht. Tijdens het veldbezoek van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) in september, dat ieder jaar een andere projectlocatie in de regio Rijn-West aandoet, voer het RBO samen met de werkgroep vismigratie over de Nieuwe Waterweg. Toen werd de samenwerking ook bestuurlijk beklonken. Veenstra: ‘Zoveel partijen, zoveel ambities. Daarom leek het ons goed de samenwerking met het overkoepelende bestuursorgaan te bezegelen en concreet vast te leggen. Doordat alle partijen een samenwerkingsverklaring hebben getekend, hebben we nu meer houvast en staan alle neuzen dezelfde kant op.’ [Nieuwsbericht Rijkswaterstaat - 15 december 2017]

Ondertekening van de samenwerkingsverklaring door (v.l.n.r.): Ingrid ter Woorst (Hoogheemraadschap van Delfland, Rik Janssen (provincie Zuid-Holland), Agnes van Zoelen (Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard), Theo van de Gazelle (Rijkswaterstaat), Pieter Neven (gemeente Krimpenerwaard) en Lies Struik (Heemraad Waterschap Hollandse Delta). Foto Rijkswaterstaat.

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl