Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
De klok tikt en tikt voor de aanlandplicht

VisNed wijst al lange tijd op de grote klap (de 'big bang') die we in januari 2019 gaan meemaken als de aanlandplicht wordt ingevoerd. Waar andere landen jaren over een succesvolle implementatie hebben gedaan, ontbreekt hier de tijd om de essentiële innovatie te realiseren.

Meer draagvlak voor discardban dan voor aanlandplicht

Noorwegen, Nieuw-Zeeland en de VS, hebben er tientallen jaren over gedaan om een discardban in te voeren. Goede invoering vergt dus tijd. Daar komt bij dat het verbod op 'discarden' wat anders is dan de verplichting om alles aan te landen. Een discardban kent de problematiek van bemanning, werktijden, opslagcapaciteit en walverwerking niet. Daardoor is een discardban een maatregel die op meer draagvlak kan rekenen en daardoor gemakkelijker is in te voeren dan de aanlandplicht. Dat lijkt misschien een woordenstrijd, maar is het dus niet!

Intensieve samenwerking om oplossingen te zoeken

VisNed is fel tegenstander van de onwerkbare aanlandplicht. Maar de wet is nu eenmaal de wet. Daarom werkt VisNed nauw samen met wetenschap, overheid en ngo's om chaos te voorkomen. Onder andere in sectorprojecten waar VisNed de trekker van is: Best Practices II en Overleving.

De tussenrapportgage is vorige week uitgebreid aan de orde geweest in Visserijnieuws. De kennis die onze projecten aandragen is uitermate waardevol. Ze onderbouwen onze eerdere stellingnames door middel van onafhankelijk en geverifieerd onderzoek. Ze tonen aan dat het echt anders moet.

Mogelijke oplossing via 'Discardplannen'

Innovatieve regelgeving en technische innovatie die de selectiviteit verbetert zijn de enige oplossingsrichtingen. Daarover zijn steeds meer betrokkenen het eens. Maar we zitten ondertussen met een 'in steen gebeitelde' regelgeving.

Die regelgeving kent echter wel bepalingen die de situatie de komende jaren werkbaar kunnen houden. De discardsplannen. In het overleg met LNV (de z.g. 'uitvoeringsagenda') zoeken we naar een werkbare oplossingsrichting die hier optimaal gebruik van maakt. Innovatie neemt wel meer tijd en budget. Budget komt nu misschien met een fonds waar 3x € 5 miljoen uit beschikbaar komt. Maar tijd is het grote knelpunt. Er gebeurt rondom de Noordzee heel veel en we moeten op dit innovatieve gebied alle beschikbare krachten bundelen, VisNed gaat daar initiatieven voor nemen.

Repressie is echter geen oplossing!!

Vanuit de vissers komt het geluid dat lokale NVWA-inspecteurs hebben gemeld dat de touwtjes strakker worden aangehaald. Als dat door gaat, zal het tot een stroom aan proces-verbalen leiden. Net als 30 jaar geleden. Daarom heeft VisNed keer op keer gemeld dat een onwerkbare regeling nooit succesvol via repressie geïmplementeerd kan worden. Deze benadering past bovendien helemaal niet bij de tekst van het regeerakkoord. Omdat we het idee hebben dat dit nu toch dreigt te gebeuren, hebben we om een bestuurlijk overleg met de Directeur-Generaal van het Ministerie en de Inspecteur-Generaal van de NVWA gevraagd. [Nieuwsbericht VisNed - 15 februari 2018]

Lees ook: Aanlandplicht: vrijstelling roggen komt dichterbij

En: Verslag van bijeenkomst Discards Action Group in Londen

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl