Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
  
 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Bezoekers
Europese Commissie: ‘Doelen visserijbeleid EU worden gerealiseerd’

Het huidige Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) dat gericht is op exploitatie van visbestanden op basis van maximaal duurzame vangst (MSY) is een succes. Dat maakt de Europese Commissie op 20 februari 2018 bekend in een officieel persbericht.

Het persbericht opent met: “Goed nieuws voor de Europese visserij: visserijondernemingen die actief zijn op de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee zien hun winst naar een recordniveau stijgen dankzij een gedegen herstel van belangrijke visbestanden als Noordzee-kabeljauw. Bestanden die slechts een paar jaar terug bijna waren weggevist. Een signaal dat het Gemeenschappelijke Visserijbeleid van de EU, dat gericht is op een duurzame visserij, zijn vruchten afwerpt voor zowel de vissers als de visbestanden.”

“Voor wat betreft de visserij realiseert de Europese Unie de zelf gestelde doelen. Meer visbestanden dan ooit worden duurzaam bevist. Vissers die op deze vissoorten vissen zien hun besommingen en inkomens omhoog gaan. Onze prioriteit ligt nu bij de ernstigste overbevissing in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Waar dat pijn doet, gaan we in gesprek met vissers en wetenschappers om werkbare oplossingen te vinden, zonder daarbij onze duurzaamheidsdoelstelling uit het oog te verliezen,” zegt Visserij-Eurocommissaris Karmenu Vella in het persbericht.

Visvangst Noordzee voor 97 procent duurzaam

Door het hanteren van verantwoorde quota, op voorstel van de Europese Commissie, is de onverantwoorde exploitatie van de Atlantische Oceaan, de Noord- en de Oostzee drastisch gedaald. Momenteel worden 53 van de 76 visbestanden, waarvan bestandsgegevens worden bijgehouden, duurzaam bevist. Ter vergelijking: in 2017 waren dit nog 44 soorten en in 2009 slechts 5. Omgerekend naar volume wordt maar liefst 97 procent van alle vis die onder het GVB valt duurzaam geëxploiteerd.

Het gevolg hiervan is dat visbestanden, die van belang zijn voor de West-Europese vissers, zich op een zeer gezond niveau bevinden. De vissers profiteren van dit herstel. Over 2015 boekten de West-Europese vissersvloten recordwinsten van in totaal bijna 800 miljoen euro. In twee jaar tijd zijn de opbrengsten met 60 procent gestegen en daarmee is de visserij één van de sterkste groeisectoren van Europa. Gezonde marges, van 16 tot 47 procent (variërend per lidstaat), zijn het duidelijkste signaal dat duurzaamheid loont.

Aanlandplicht nog wel nodig?

Bij de hervorming van het Europese Visserijbeleid rond 2012 is in Brussel ingezet op drie speerpunten: duurzaam visserijbeheer (TAC’s op basis van MSY, deadline 2020), effectiever beheer door regionalisering van beleid (meerjarenplannen per zeegebied, geen deadline) en de aanlandplicht (deadline 2019).

De Nederlandse Vissersbond ziet in het persbericht van de Europese Commissie hard bewijs dat voor wat betreft het derde speerpunt, de aanlandplicht, Europa zo snel mogelijk pas op de plaats moet maken. “Adriaan Rijnsdorp zei het onlangs nog: ‘als visserijbioloog zou ik de aanlandplicht niet adviseren aan beleidsmakers.’ De plicht om jonge ondermaatse vis, die nu kan overleven, te doden kan zelfs negatief uitwerken op de visbestanden. We kunnen verantwoord stoppen nu het nog kan. Europa is er namelijk voor het welzijn van mens én dier en nu blijkt dat het huidige beleid volstaat. De EC zegt het zelf: het gaat goed met mens én dier. Een verdere uitrol van de aanlandplicht is simpelweg niet meer nodig, wetenschappers raden het bovendien af,” aldus een vastberaden vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt.

Zuid-Europa zorgenkindje

Het persbericht meldt ook dat de situatie in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee een ander verhaal is. Overbevissing blijft hier een groot probleem. Wetenschappers stelden vast dat in dit gebied slechts 7 van de 60 visbestanden duurzaam bevist worden en dat de vissers het veel moeilijker hebben. Hier moet nog snel en fors vooruitgang geboekt worden, om in 2020 alle visbestanden op MSY-niveau te krijgen. Samen met de betrokken lidstaten werkt de Europese Commissie hard aan maatregelen, zoals een (beperkt) visserijverbod in een deel van de Adriatische Zee en visserij-inspecties en een beheerplan voor tarbot in de Zwarte Zee. In de loop van dit jaar komt daar nog een regionaal plan voor het beheer van kleinschalige visserijen bij.

[Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond - 21 februari 2018]

 

 

Zoeken
Translate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl