Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
  
 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Bezoekers
Garnalensector onder de aanlandplicht? Dan houdt het voor VisNed op!

Het is nog steeds niet helemaal zeker dat de garnalenvisserij onder de aanlandplicht gaat vallen. Op het hoogste politieke (visserij)niveau kan nog anders besloten worden, de rol van Duitsland hierin in cruciaal.

Maar spannend is het wel. Inzet zou nu moeten zijn dat als de garnalenvisserij juridisch onder de aanlandplicht komt te vallen er de-facto een vrijstelling komt zodat er voor de visserman niets verandert. Mocht het toch zo ver komen dat garnalenvissers met de aanlandplicht te maken krijgen, dan is voor VisNed de maat vol. Dan stoppen wij de medewerking aan de verdere implementatie van de aanlandplicht. Wij zullen dan alle overleg en medewerking beëindigen.

In de High Level Group van de Scheveningengroep is gesproken over deze kwestie. De vraag is voorgelegd aan de Europese Commissie. Die antwoordde dat de gequoteerde vissoorten leidend zijn voor de toepasbaarheid van de aanlandplicht, en niet het type visserij. Conclusie volgens de Commissie, gesteund door diverse lidstaten, is dan: ook de garnalenvisserij gaat onder de aanlandplicht vallen.

Vanuit VisNed is herhaald dat dit onacceptabel is en hier een duidelijke streep getrokken wordt: als de aanlandplicht ook op de garnalenvisserij wordt toegepast dan houdt het op. Er zal een totale chaos ontstaan. De aanlandplicht moet zoals hierboven aangegeven de-facto niet van toepassing worden verklaard. Zo is ons dat vijf jaar geleden door de destijds hoogste ambtenaar van LNV keihard toegezegd! Aan die belofte houden we LNV gewoon.

Overigens is het ongelofelijk dat dit vraagstuk op dit moment nog steeds hangende is. Het plan voor 2019 moet immers medio april klaar zijn……. Het ministerie gaf aan dat er via de de-minimis naar een oplossing moet worden gezocht en dat dit ook moet gelden voor het administreren van de vangsten en discards.

Bovenstaande kwam gisteren aan de orde in de maandelijkse bijeenkomst Uitvoeringsagenda Aanlandplicht waarin het ministerie van LNV, RVO, NVWA en de sector overleggen over de invoering van de aanlandplicht. VisNed blijft het herhalen: de situatie is onwerkbaar, er moeten oplossingen komen. Maar die lijken nog ver weg... Een aantal punten die verder aan de orde zijn gekomen tijdens het overleg:…..

>>> Lees hier verder op de website van VisNed <<<

...

 

 

Zoeken
Translate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl