Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Minister Schouten: volop aandacht voor aanlandplicht

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) met de Tweede Kamer afgelopen woensdag stelde Jaco Geurts van het CDA een aantal kritische vragen over de implementatie van de aanlandplicht aan Minister Schouten. Die gaf aan zich zeer bewust te zijn van de problematiek en chaos wil voorkomen.

Uitvoerbaar, naleefbaar en handhaafbaar!
Dit door VisNed (tot vervelens toe) gehanteerde mantra weerklonk bij het AO, zowel uit de mond van Kamerleden als de mond van de Minister. De aanlandplicht is geen van drie. Daar zijn goede beleidsmaatregelen voor nodig. De Minister gaf aan haar ogen niet te sluiten voor de heel reële problemen die dreigen. Ze zei te werken aan oplossingen en met de sector daarover binnenkort een Bestuurlijk Overleg (BO) te hebben.

Er dreigt een ‘perfect storm’
Al geruime tijd geeft VisNed flink tegengas bij de Europese Commissie en de Scheveningen Groep. Omdat zalvende woorden niet meer helpen nu een totale chaos dreigt. Daarom had VisNed het Kamerlid Geurts na zijn werkbezoek aan Goedereede schriftelijk uitgebreid op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken en onze enorme zorgen. 

Gelukkig ziet de Nederlandse overheid, zowel politiek als ambtelijk, dat we op een ongelofelijke vastloper afkoersen. Als er tenminste geen radicale maatregelen genomen worden. Daarom is VisNed blij met de brede steun in het Parlement en van de Minister. Want aan chaos heeft niemand wat. 
Apart probleem is de garnalenvisserij. In onze informatie heeft VisNed dat nadrukkelijk aan de orde gesteld. In het AO konden we tot onze vreugde constateren dat Minister Schouten de zorgen van VisNed nadrukkelijk deelt. Evenals als de VisNed- insteek: geen aanlandplicht voor garnalenvisserij. Maar de Minister worstelt nog met de manier waarop. Daarom is het zo belangrijk dat het bestuurlijk overleg, waar VisNed op heeft aangedrongen plaats gaat vinden.

Vissers ook aan zet: naleving wet- en regelgeving
In het AO was de Minister ook heel duidelijk: als er wet- en regelgeving is dan verlangt ze van de sector dat die loyaal wordt nageleefd. Alleen dan kan ze het beleid van rek- en ruimte, waar haar voorgangers ook op ingezet hebben, waarmaken.

De NVWA
Dat de NVWA gehouden is om het naleven van wet- en regelgeving te handhaven staat niet ter discussie. Maar de manier waarop dit gebeurt, willen wij wel met de Minister en de Inspecteur-Generaal van de NVWA bespreken. Hier is het vaak de toon die de muziek maakt.
Daarom zijn de VisNed-vertegenwoordigers ook zo geschrokken van de ongemeen harde woorden van de NVWA vertegenwoordiger in het laatste overleg Uitvoeringsagenda aanlandplicht. De Minister nuanceerde dat en erkende dat onwerkbare regelgeving niet door repressie werkbaar wordt. Tegelijk nam ze het voor de NVWA op, want die moet onmogelijke regelgeving controleren en de politiek draagt daar de verantwoordelijkheid voor. [Nieuwsbericht VisNed 17 maart 2018]

                 

Er dreigt een ‘perfect storm’


Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl