Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
  
 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Bezoekers
VisNed ongerust over groei claims kabelschade

VisNed maakt zich ernstig zorgen over de recente ontwikkelingen met betrekking tot kabelschades. Het afgelopen half jaar is een aantal vissers onaangenaam verrast door claims van kabeleigenaren die de verantwoordelijkheid van schade aan hun eigendom bij de visserij neerleggen.

Dit kan zeer grote gevolgen hebben omdat ook verzekeraars zich beginnen te roeren. Telkens worden AIS-data 'misbruikt' om aan te tonen dat schepen rond de tijd van de breuk in de buurt geweest zouden zijn. Die data zijn hier in onze ogen niet geschikt voor en niet voor bedoeld.

Kabelaars claimen dat vissers die over een kabel vissen een risico nemen en de kabel kunnen beschadigen, omdat deze in de zuidelijke Noordzee regelmatig bloot kunnen spoelen. VisNed vindt dat kabeleigenaren zelf ook een grote verantwoordelijkheid dragen bij de bescherming van hun eigendommen. Die verantwoordelijkheid gaat verder dan pakweg eens per drie jaar monitoren op ingraafdiepte, vooral in delen van de Noordzee waarvan zij zelf ook de grote dynamiek kennen. 

Afschuiven
Door de aansprakelijkheid bij de visser te leggen wordt de eigen verantwoordelijkheid afgeschoven op een derde partij. Wij blijven van mening dat de aanleg van een kabel, buiten de aanlegfase om, de visserman geen beperking mag opleveren. Daarin staan we niet alleen. Voor Nederland is de vergunningverlener Rijkswaterstaat duidelijk in de eis dat kabels ingegraven moeten zijn en de visserijactiviteiten niet mogen hinderen. Als dat wel zo zou zijn, dan zouden grote delen van de zuidelijke Noordzee de facto onbevisbaar worden en dat is onacceptabel. 

Oproep
VisNed roept vissers die een claim ontvangen hebben contact op te nemen. Ook vissers die hinder ondervinden van blootliggende kabels roepen wij hiertoe op. Die gegevens zijn voor VisNed essentieel voor een goede belangenbehartiging. Met die gegevens gaan we natuurijl heel vertrouwelijk om.

Achtergrond
De afgelopen jaren is regelmatig overlegd met de European Subsea Cable Association (ESCA) over de piek aan kabelschades in met name 2013 die aan de Sumwing toegeschreven werden. Ondanks dat het goed was daar overleg over te voeren gaven de ontwikkelingen op dat moment geen reden tot grote zorgen, de piek was immers achter de rug en leek niet terug te keren. Op uitnodiging van ESCA was David Ras namens VisNed op 20 februari in Londen om een overleg bij te wonen waarbij o.a. ook de Engelse visserijorganisatie NFFO en de Schotse SFF voor uitgenodigd waren.

ESCA is een koepelorganisatie die de belangen van een aantal kabeleigenaren rond met name het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt. Opvallend genoeg was van de kabeleigenaren zelf alleen het organiserende Vodafone vertegenwoordigd. Ook Kingfisher, bekend van de plotter updates, was aanwezig om te praten over het ontsluiten van gegevens naar de vissers, maar ook over de problemen die zij zelf ondervinden bij het verkrijgen van betrouwbare en gedetailleerde gegevens bij met name ontwikkelaars van windparken. [Nieuwsbericht VisNed - 2 Maart 2018]

 

 
Zoeken
Translate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl