Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Zeehondenpopulatie in Waddenzee groeit nog steeds

In het Nederlandse deel van de Waddenzee neemt het aantal zeehonden nog steeds toe, maar de groei, vooral van de gewone zeehonden, lijkt wel af te vlakken. Dit blijkt uit een meerjarig monitoringsonderzoek van Wageningen Marine Research.

Tellingen op zandplaten

De gewone en grijze zeehonden worden tijdens de reproductie en verharing geteld op de zandplaten in de Waddenzee, gewone zeehonden in augustus en grijze zeehonden in maart/april. Gedurende de zoogperiode wordt het aantal pups geteld, voor gewone zeehonden is dit in juni/juli, voor de grijze zeehonden is dit in december/januari.

In de periode 2002 – 2017 zijn de aantallen getelde gewone zeehonden toegenomen tot bijna 8500 dieren. De aantallen grijze zeehonden zijn toegenomen tot ruim 4000 dieren. Vooral bij de gewone zeehonden nemen de getelde aantallen de laatste jaren weinig meer toe. Mogelijk wordt de draagkracht van de Waddenzee voor deze soort benaderd. Het is nog onduidelijk hoe dit komt. Zowel maatschappelijke factoren zoals recreatie en scheepvaart als fysische en biologische factoren, zoals voedselbeschikbaarheid kunnen hieraan bijdragen.

De gewone zeehonden gebruiken verschillende ligplaatsen: tijdens de reproductie maken ze relatief meer gebruik van de oostelijk deel van de Waddenzee en tijdens de verharing relatief meer van het westelijk deel. In de loop van de jaren is de verspreiding van de zeehonden veranderd, in sommige gebieden nemen de aantallen niet meer toe terwijl dat in andere gebieden wel het geval is.

Monitoring

Onderzoekers van Wageningen Marine Research tellen jaarlijks aantallen gewone zeehonden en grijze zeehonden in de Waddenzee om het internationale beheer van en het beleid voor de zeehondenpopulaties te ondersteunen. Deze tellingen worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en zijn onderdeel van de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu.

Lees het rapport:  Monitoring van gewone en grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee, 2002-2017

Bekijk de cijfers

Populatie gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee

Populatie grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee

[Nieuwsbericht WUR - 12 maart 2018]

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl